Правителството одобри проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост

И възложи на заместник министър-председателя в оставка Томислав Дончев да го внесе за окончателното му приемане от Народното събрание преди да бъде изпратен в Брюксел

Икономика / България
3E news
542
article picture alt description

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България и възложи на заместник министър-председателя в оставка Томислав Дончев да внесе одобрения План за окончателното му приемане от Народното събрание, съобщи пресслужбата на кабинета.

Работата по проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост започна през юли 2020 г., като до момента на Европейската комисия са изпратени два проекта. По първия проект на Плана беше проведена публична консултация и бяха получени над 90 предложения в и извън нейния срок, като допълнително бяха проведени и 6 срещи с представители на социалните партньори и НСОРБ, припомня пресслужбата на Министерския съвет.

След всяко от двете изпращания са проведени срещи с Европейската комисия на различно ниво, като в резултат на направените консултации е постигната висока степен на съгласуваност на документа с европейските партньори.

Чрез Плана за възстановяване и устойчивост, България ще получи достъп до над 12 млрд. лева безвъзмездна подкрепа, която да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. Определени са 36 реформи и 48 инвестиции, които да възстановят и развият потенциала за растеж на икономиката, което да позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските.

Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. Зеленият преход заема водещо място в Плана, като концентрира 40.2 на сто от общите предвидени разходи. Дигитализацията формира 32 на сто от планираните разходи.

С оглед на времевия хоризонт за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост, от особена важност е планираните инвестиции да бъдат реализирани възможно най-бързо. В тази връзка, 70 на сто от ресурса следва да бъде ангажиран през 2021 и 2022 г., а останалите 30 на сто - през последната 2023 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща