Потреблението на ток от началото на годината до 25 април расте с 3.58 процента

Спрямо същия период на предходната 2020 година участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа остава на минус, но пък дела на ВЕЦ расте със 121.82 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1023
article picture alt description

Положителната тенденция по отношение на производството и потреблението на електроенергия се запазва.  Салдото (износ-внос)  също расте. Подобряват се данните за участието на базовите централи.  Затова пък показателите за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи не са оптимистични. Не се отчита съществена промяна по отношение на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но те запазват високият си дял. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесет и пети април тази година (1.01.2021 – 25.04.2021 ), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на  януари до двадесет и петия  ден на месец април тази година се повишава (плюс) с 9.25 % до обем от 15 541 575 MWh (плюс 7.06 % отчетени преди седмица). За същото това време през предходната 2020 г. производството на електроенергия е възлизало на 14 225 678 MWh.

Потреблението на електроенергия за отчитания период от 1 януари до 25 април 2021 г. се увеличава с 3.38 % (плюс 1.39 % регистрирани преди седмица). Така например, ако през сравняваното време на миналата година потреблението на електроенергия е било от порядъка на 13 355 746 MWh, то сега то е в обем от 13 806 825 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и за периода от 1 януари до 25 април тази година нараства  с 99.41 % до 1 734 750 MWh (плюс 92.79 % отчетени преди седмица).  За същите тези дни на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 869 932 MWh

Базовите централи продължават да подобряват участието си и за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и петия ден на месец април тази година то расте с 1.83 процента (плюс 0.07 % отчетени преди седмица). За сравнение, ако през посочения период на предходната 2020 г. дела на базовите централи е изчислен на обем от порядъка на 12 034 211 MWh, то за същото време на 2021 г. този дял расте до 12 254 090 MWh.

За пореден отчетен период възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остават с по-лоши показатели.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период на 2021 г.  - от 1 януари до 25 април спада (минус) със значителните 15 % до обем от 421 740 MWh (минус 14.47 % отчетени преди седмица). Година по-рано през посочения период дела на ВЕИ в преносната система е възлизал на 496 155 MWh. Влошаването на данните в частност е заради спада на вятърните (минус 17.62 %) и фотоволтаични (минус 10.84 %) мощности и биомасата (минус 8.10 %).

Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа намалява (минус) с 10.15 % за времето от 1 януари до 25 април 2021 г. - до 609 190 MWh (минус 10.22 % отчетени преди седмица). За аналогичния период на предходната 2020 г. ВЕИ са участвали с обем от порядъка на 678 040 MWh. Тези данни в частност се дължат на спада на вятърните (минус 18.05 %) и фотоволтаични (минус 3.07 %) мощности и биомасата (минус 3.75 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) в процентно отношение продължават да държат висок дял в енергийния баланс на страната за сравнявания период от 1 януари до 25 април тази година – плюс 121.82 % до обем от 2 256 555 MWh (отчетени преди седмица плюс 121.58 %). За сравнение, през същото време на 2020 г. участието на ВЕЦ е било обем от 1 017 272 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща