ЕСО въведе в експлоатация два електропровода от общ европейски интерес, реализирани с привлечено съфинансиране от европейските фондове

Изграждането на вътрешните електропроводи 400 kV Марица изток- Бургас и Марица изток – ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3 беше финализирано и съоръженията въведени в експлоатация

Енергетика / България
3E news
703
article picture alt description

Вътрешният електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас, чието изграждане започна през месец май 2019, е с дължина 150 километра и свързва подстанция Марица Изток с подстанция Бургас. Той е част от група проекти „България – Гърция“, които са от общ интерес, съгласно Регламент 347/2013. Електропроводът е от ключово значение за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор “Север – Юг” и за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура. Той е от общосистемно значение за Република България и ще повиши сигурността на работа на електропреносната система. Това информира в новият си брой списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“.

За изграждането на вътрешната въздушна линия ЕСО привлече безвъзмездно европейско финансиране от 60 милиона лева от „Механизма за свързване на Европа“. Трасето на новия електропровод 400 kV с име „Сан Стефано“ преминава през територията на осем общини Гълъбово, Тополовград, Тунджа, Елхово, Стралджа, Карнобат, Камено и Бургас.

Такъв инфраструктурен проект в електропреносната система на България не е реализиран от 50 години насам. Електропроводът е един от петте проекта от общ европейски интерес за изграждане на 465 км нови електропроводи 400 kV и разширяване на четири подстанции в страната на обща инвестиционна стойност 490 млн. лева, от които 180 млн. лева безвъзмездно съфинансиране от европейския „Механизъм за свързване на Европа“ и 30 млн. лева от Международен фонд „Козлодуй“.

ЕСО завърши и въведе в експлоатация и вътрешния електропровод 400 kV между подстанция „Марица изток“ до откритата разпределителна уредба на ТЕЦ Марица изток 3.

Другите три проекта от общ европейски интерес, изпълнявани от ЕСО, са в напреднал етап на изпълнение и предстои въвеждането им в експлоатация. До средата на 2021 година в експлоатация ще бъде въведен и вътрешният електропровод 400 kV, свързващ подстанция „Бургас“ с подстанция „Варна“, който е изпълнен на 90%.

През 2020 година ЕСО отбеляза напредък и в изграждането и на вътрешния електропровод 400 kV между подстанция „Пловдив“ и подстанция „Марица изток“ с изпълнение на над 60% от строително-монтажните работи. В началото на 2020 година дружеството започна изпълнението и на петия проект от общ европейски интерес - изграждането и на българския участък на междусистемния електропровод 400 kV, свързващ подстанция Марица-изток в България и подстанция Неа Санта в Гърция. ЕСО успя да привлече безвъзмездно финансиране от „Механизма за свързване на Европа“ в размер на 58 млн. лв. за реализацията на съоръжението на територията на България. За една година ЕСО изпълни над 50% от строително-монтажните работи по електропровода, а съоръженията за присъединяването му в подстанция „Марица изток“ са напълно завършени. Въвеждането в експлоатация на 400-киловолтовия междусистемен електропровод е планирано за 2022 година.

Реализацията на петте 400-киловолтови електропровода от общ интерес за развитието на трансевропейската инфраструктура ще доведе до увеличаване на електропреносните способности на българо-гръцката и българо-румънската граници, до подобряване сигурността на доставките на електроенергия в региона и ще способства успешната работа на пазарните обединения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща