Бош върви към бъдещето с AIoT, електромобилността и зеления водород

Бизнесът през 2020: продажби за 71,5 милиарда евро, финансов резултат – 2 милиарда евро.

Икономика / Технологии
3E news
1004
article picture alt description

Бош, глобалният доставчик на технологии и услуги, комбинира интернет на нещата (IoT) с изкуствения интелект (AI) и е убеден, че електромобилността ще му позволи да разкрие нови възможности за бизнес на фона на съществените технологични и екологични промени, които се случват в момента. „Бош преодоля успешно първата година от пандемията на коронавируса“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH, на пресконференцията, на която бе представен годишният отчет на компанията за 2020. „Ние сме един от победителите в прехода към електромобилност и значително разширяваме нашия софтуерен бизнес, като го свързваме с изкуствения интелект“.

В задвижващите технологии електромобилността се утвърждава като основен бизнес на Бош. Денер съобщи, че компанията прави огромни предварителни инвестиции в тази област - още 700 милиона евро през тази година. Досега първоначалните инвестиции на Бош в електромобилността възлизат на пет милиарда евро. В момента приходите на компанията от продажби на компоненти за електрически задвижвания нарастват два пъти по-бързо от пазара, с почти 40%. Целта е до 2025 годишният оборот да се увеличи петкратно до около пет милиарда евро, а точката на равновесие да се достигне една година по-рано. „Електромобилността отдавна не е залог за бъдещето. Предварителните ни инвестиции започват да се изплащат още сега“, заяви изпълнителният директор на Бош по време на онлайн пресконференцията. До края на 2020 Бош е спечелил поръчки на стойност над 20 милиарда евро.

През първото тримесечие на тази година продажбите на Група Бош се вдигнаха със 17% спрямо миналата година. „Бош стартира успешно 2021 с добри резултати през първото тримесечи “, каза проф. Щефан Азенкершбаумер, финансов директор и заместник-председател на Управителния съвет на Бош. Той изрази увереност за 2021 г., но очаква това да бъде поредната предизвикателна година. Предвижданията за настоящия отчетен период са продажбите да нараснат с около 6% на годишна база, а печалбата от дейността да се повиши леко до около 3% - или 4% без разходите за преструктуриране. Това зависи от проблемите с доставки на полупроводници, които са трудно предвидими. „2021 ще бъде важен етап по пътя ни към възстановяване на целевата печалба от около 7% през следващите две до три години“, заяви Азенкершбаумер. Окуражаващата 2020 година - въпреки пандемията - с финансов резултат (EBIT от дейността,  коригиран с ефекта от разпределението на покупната цена на „Кормилни системи“ и „BSH Домакински уреди“) от 2 милиарда евро е от решаващо значение за Бош, тъй като създава здрава основа на компанията да продължи да инвестира в области от бъдещо значение. С продажби в размер на 71,5 милиарда евро, разходите за научноизследователска и развойна дейност на стойност 5,9 милиарда евро остават по същество непроменени, а маржът на EBIT от дейността достигна 2,8%. С корекция на разходите за преструктуриране, които допълнително натовариха резултата от 2020 г., цифрата е 4,7%.

Мегатрендът свързаност: клиентите стават неразделна част от развоя

Бош се стреми да използва конкурентното си предимство, произтичащо от богатата експертиза  в съчетаването на свързаност (интернет на нещата, IoT) и изкуствен интелект (AI), за да създава бъдещ бизнес и да се превърне във водеща AIoT компания. Бош предвижда, че през следващите няколко години продуктите с изкуствен интелект ще генерират оборот на стойност милиарди евро. Очаква се продажбите на свързани устройства за интелигентния дом да се удвоят: от 4 милиона уреда миналата година до около 8 милиона през 2021 г. Освен това Бош ще използва AI за оценка на данните как клиентите използват продуктите, и в съответствие с това да предостави софтуерни актуализации, които създават нови функции и услуги за тези клиенти. „Свързаността на нещата ни дава информация за приложението на нещата“, обясни Денер. „Това ни дава възможност непрекъснато да подобряваме нашите продукти, да ги поддържаме актуални и да предоставяме на нашите клиенти повече предимства“. В областта на видеосигурността, например, видеоанализът, базиран на невронни мрежи, разкрива нови възможности. За тази цел Бош интегрира детектори и в новите камери, и в специална AI кутия, която може да се свърже към вече инсталираните устройства. Първото приложение е трафик детекторът, който първоначално ще открива и ще локализира прецизно превозни средства в натоварен трафик, дори и при слабо осветление. Колкото повече данни се вливат в клиентското приложение, толкова по-големи ще бъдат възможностите на AI, включително и точно локализиране на пътно-транспортни произшествия.

Мегатрендът електрификация: нови възможности в редица бизнес области

Глобалните усилия за борба с измененията на климата стимулират електрификацията и екологичния водород. Денер е убеден, че електрификацията отваря нови възможности в редица бизнес области: „Електрификацията изисква решения не само за електромобилите, но и за електрическото отопление на сградите“. При електромобилността ключовите двигатели на промяната са намаляващите разходи за батериите и стандартите за емисиите, предназначени да постигнат целите в областта на климата. В сградните технологии, особено в отоплението и климатизацията, използването на термопомпи и възобновяеми енергийни източници играе все по-голяма роля.

С решенията си, базирани на електричеството, Бош расте много по-бързо от пазара на отоплителни системи. Продажбите на термопомпи се увеличиха с над 20%  през 2020; Денер очаква те да се утроят до 2025. Компанията прогнозира,  че обновяването на жилищните сгради, предвидено в рамките на Европейския зелен пакт, ще даде силен стимул за растеж. Бош ще се включи в този тренд, като обедини „инвестиционния си размах, мащабните производствени мощности и експертизата си в комерсиализацията“. Само един пример: продажбите на особено ефективните и тихи термопомпи въздух-вода на компанията в Германия нараснаха два пъти през 2020 .

Мегатрендът водород: пазар на горивни клетки за милиарди

Бош се фокусира и върху растящия мегатренд на водорода: компанията предвижда, че към 2030 пазарът на зелен водород в ЕС ще възлиза на около 40 милиарда евро - с годишни темпове на растеж от 65%. Горивните клетки преобразуват водорода в електричество и Бош разработва както стационарни, така и мобилни решения за горивни клетки. От 2021 до 2024  компанията планира да инвестира един милиард евро в технологии с горивни клетки. „Бош вече е готов за H2“, твърди Денер. Планът е тази година да бъдат пуснати в експлоатация 100 стационарни централи с горивни клетки. Те ще доставят електричество на потребители като центрове за данни, индустриални производители и жилищни квартали. В края на март 2021 в центъра на Бамберг, Германия, бе пусната в експлоатация стационарна твърдооксидна горивна клетка, изградена от Бош в сътрудничество със Stadtwerke Bamberg, градските комунални услуги.

Бош смята, че пазарът на мобилни горивни клетки ще достигне около 18 милиарда евро до края на десетилетието. Денер е сигурен, че и тук Бош държи добри позиции: „Разполагаме с всичко необходимо, за да бъдем лидер и на този пазар“. Неотдавна Бош създаде джойнт венчър с китайската Qingling Motor Group за производство на задвижвания с горивни клетки. Тестовият флот от 70 камиона ще тръгне на път до края на тази година.

Денер: Плановете на ЕС могат да застрашат въглеродния неутралитет

Денер не вярва, че първоначалните планове на ЕС за стандарта за емисиите Евро 7 водят към целта; той обаче изрази задоволството си, че дебатът вече показва признаци на раздвижване и става все по-обективен. „Действията за опазване на климата не бележат края на двигателя с вътрешно горене. Става въпрос за края на изкопаемите горива. С електромобилността и зелената енергия автомобилният транспорт става въглеродно неутрален, същото важи и за възобновяемите горива", поясни Денер.  Той подчерта, че мобилността, неутрална за климата, е почти толкова амбициозна цел, колкото и полетът до Луната през 60-те години. Но вместо да си постави голямата цел „човек на Луната“ и да остави инженерите да решат как да я постигнат, както направи президентът на САЩ Кенеди по онова време, Европейската комисия върши нещата отзад напред. „Това е сигурен начин да се пресекат алтернативните пътища за опазване на климата“, заяви Денер. „Ако обществото наистина иска действия за опазване на климата, от съществено значение е да не противопоставяме технологичните си подходи, а да ги комбинираме“.

Бош намали CO2 по цялата верига на стойността

Бош напредва със собствените си цели в борбата за опазване на климата. Сега, когато климатично неутралният статус на Бош Групата, с нейните над 400 локации по света, е сертифициран, Бош дава конкретна форма на плановете си във връзка с „Обхват 3“. Целта е до 2030 да се намалят въглеродните емисии с 15% в сравнение с нивото им от 2018 по цялата верига на стойността - от доставчиците до клиентите – това са 67 милиона тона по-малко емисии от въглероден диоксид. „Усилията ни със сигурност ще насочат продуктовото ни портфолио в посока на енергийната ефективност и дори към технологични промени. За в бъдеще въглеродният отпечатък на доставчика или на логистичната компания ще бъде един от критериите за сключване на нови договори“, каза Денер. „Това ще се изплати чрез намаляване на глобалното затопляне”.

Перспективите за 2021: въпреки уверения старт, годината ще бъде предизвикателна

Бош очаква тази година световната икономика да нарасне с малко под 4%, след свиването от около 3,8% през миналата година. „Въпреки че стартирахме уверено 2021, пандемията продължава да крие значителни рискове“, каза Азенкершбаумер. „Бош отчита затрудненията на пазара в автомобилния сектор, особено в доставките на полупроводници, които се търсят много“, допълни финансовият директор. Компанията прави всичко по силите си, за да подкрепи своите клиенти в тази напрегната ситуация. Подобрение в краткосрочен план обаче не се очаква и ситуацията може да повлияе на развитието на бизнеса през тази година. Азенкершбаумер смята, че в дългосрочен план всички вериги за доставки в автомобилната индустрия трябва да станат по-устойчиви. Освен това, трансформирането на бизнеса в съответствие с областите от бъдещо значение като електромобилността, автоматизираното шофиране и електронната архитектура изисква огромни предварителни инвестиции. „В този период на дълбока трансформация 2021 ще бъде както изключително важна, така и предизвикателна година за нас“.

Бизнесът през 2020: преодоляване на пандемията от коронавирус

През 2020 продажбите на Група Бош възлизат на 71,5 милиарда евро. В резултат на пандемията продажбите бяха с 6,4% под нивото от предходната година (4,3% след коригиране за ефекта от курсовите разлики). Компанията е генерирала печалба от дейността преди лихви и данъци (EBIT от дейността, коригиран с ефекта от разпределението на покупната цена на „Кормилни системи“ и „BSH Домакински уреди“) в размер на 2 милиарда евро. Маржът на EBIT от дейността достигна 2,8%. „Ръстът в продажбите през второто шестмесечие на годината, както и значителните икономии на разходи спомогнаха за смекчаване на въздействието на пандемията“, каза Азенкершбаумер. Делът на собствения капитал в размер на 44% остава висок, а свободният паричен поток достигна рекордното ниво от 5,1 милиарда евро. Финансовият директор смята, че ликвидността на компанията е удовлетворителна: „Бош продължава да се радва на здравословна финансова структура и това ще даде на Бош Групата възможност да се фокусира върху области от бъдещо значение”.

Развитие на бизнеса през 2020 по бизнес сектори

Широката диверсификация на Група Бош доказа значението си за пореден път през 2020, като балансира резултатите от дейността на различните области от бизнеса. В бизнес сектор Автомобилни технологии продажбите се развиха по-добре от пазара. Оборотът в размер на 42,1 милиарда евро спадна с 10% спрямо предходната година. Производството на автомобили в световен мащаб обаче намаля с 16% за същия период. След корекция на ефекта от курсовите разлики спадът в оборота е 8,2%. Маржът на EBIT от дейността е минус 1,3%, като префокусирането на бизнеса също оказа влияние. Оборотът на бизнес сектор Индустриална техника достигна 5,1 милиарда евро. Тъй като пазарът вече вървеше надолу преди пандемията от коронавируса, продажбите спаднаха със 17% или с 15% без ефекта от курсовите разлики. Маржът на EBIT от 4,7 % е по-нисък в сравнение с предходната година. В бизнес сектор Потребителски стоки търсенето на домакински уреди и електроинструменти се увеличи значително по време на пандемията. Продажбите нараснаха с 5,1% до 18,7 милиарда евро. След корекция на ефекта от курсовите разлики, ръстът на оборота е 8,4%. Маржът на печалбата от дейността отбеляза  изключителните 11,5%. Продажбите в бизнес сектор Енергийна и сградна техника намаляха с 2,7%, или с 0,8% без ефекта от курсовите разлики.  Маржът на EBIT е 4,6% от продажбите в размер на 5,5 милиарда евро.

Развитие на бизнеса през 2020 по региони[1]

В Европа продажбите през 2020 възлизат на 38 милиарда евро. Това е с 5,1% по-малко спрямо предходната година, или с 3,7% след корекция на ефекта от курсовите разлики. В Северна Америка продажбите са в размер на 10,7 милиарда евро, което представлява спад от 15,5 процента. След коригиране на ефекта на курсовите разлики спадът е 12,8%. В Южна Америка ефектът от обменните курсове се отрази особено силно върху продажбите. При 1,1 милиарда евро общият оборот е намалял с 22,3% спрямо предходната година; спадът обаче е едва 0,2% след коригиране на ефекта от курсовите разлики. В Азиатско-Тихоокеанския регион, включващ и други региони, ранното и силно възстановяване на пазара в Китай смекчи влиянието на пандемията от коронавирус. Продажбите, възлизащи на  21,7 милиарда евро, спадат само с 2,6% на годишна база или само с 0,7% след коригиране на ефекта от обменните курсове.

Персонал: промяната предлага възможности

Денер призна, че трансформацията на Бош, от една страна, ще струва работни места, но добави, че от друга страна ще открие нови перспективи за служителите. В основните си заводи Бош пренася експертизата от разработката и производството на бензинови и дизелови системи към новите технологии като горивните клетки. „Вече заехме над половината работни места, свързани с електромобилността, със служители от бизнеса с двигатели с вътрешно горене“, съобщи изпълнителният директор на Бош. Освен това е създадена платформа, достъпна за цялата компания, за да могат бързо да се намерят специалисти за позиции в области от бъдещо значение. Бош бележи напредък и в своите програми за дигитална квалификация: от началото на 2020 г. във вътрешния портал за обучение на компанията има 400 000 влизания. През 2020  всяка трета сесия е проведена онлайн; до 2023 се очаква всяко второ обучение да бъде дигитално.

Към 31 декември 2020 г. в Група Бош работят около 395 000 служители по целия свят. Те са с около 3 100 по-малко в сравнение с предходната година – спадът е от около 1%. Броят на служителите е намалял предимно в Азиатско-Тихоокеанския регион. В Германия броят на служителите остава до голяма степен непроменен и възлиза на 131 800. В световен мащаб броят на изследователите и инженерите се е увеличил с около 600 до близо 73 200. Броят на разработчиците на софтуер също е нараснал с над 10% до около 34 000.

 

[1] В сравнение с данните от предходната година, коригирани с ефекта от продажбата на бизнеса с опаковъчни машини

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща