Промишлените предприятия свиват инвестициите си и през 2021 година

Това показват резултатите от традиционната анкета на НСИ с мениджъри за инвестиционната активност в промишлеността

Икономика / България
3E news
509
article picture alt description

Мениджърите на промишлени предприятия планират да намалят инвестициите с 15.5% в сравнение с направените през предходната година. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 85.2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми със 17.5% спрямо 2020 година. Това показват резултатите от бизнес анкетата с мениджъри на промишлени предприятия, проведена през март от Националния статистически институт (НСИ). Те предоставиха информация както за за реализираните от тях инвестиции през 2020 г., така и за инвестиционните им планове през тази година.

Според тези данни, придобиването на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2020 г. са с 8.7% по-малко спрямо 2019 година, което показва, че инвестициите в промишлеността продължават да се свиват за втора поредна година.

По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2021 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (38.2%), при което се предвижда понижение от 13.8% в сравнение с предходната година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31.1%), при които се очаква увеличение с 4.7% спрямо 2020 година. Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 15.8%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30.8% в сравнение с предходната година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща