Спестовността на домакинствата се увеличава до 19.8% в еврозоната в края на 2020 г.

Делът на печалбата от бизнес нараства до 40.4%, сочат сезонно коригираните данни на „Евростат“

Икономика / България
3E news
188
article picture alt description

Делът на спестяванията на домакинствата в еврозоната нараства до 19.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г., в сравнение със 17.3% през третото тримесечие на 2020 г. Това е втората най-висока стойност откакто през 1999 г. се регистрира този показател (първата е 25.0% и е отчетена през второто тримесечие на 2020 година), сочат публикуваните днес, 9 април, данни на статистическата служа на ЕС „Евросат“, на базата на сезонно коригираните тримесечни европейски секторни отчети.
В същото време делът на инвестициите на домакинствата в еврозоната се е увеличил от 8.7% на 9.1% през четвъртото тримесечие на 2020 г., най-високата стойност от 2011 г. насам. Увеличението на инвестиционния процент се обяснява с нарастване с 3% на брутно образуването на основен капитал, докато брутният разполагаем доход намалява с 0.8%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. делът на печалбата от бизнес на домакинствата се е увеличил от 39.1% на 40.4%.

Увеличението на дела на печалбата от бизнес на домакинствата в еврозоната с 1.3 процентни пункта през последното тримесечие на миналата година се обяснява с нарастването на брутната добавена стойност на бизнеса (+1.1%), докато компенсациите на заетите (заплати и социални вноски) плюс данъци минус субсидии за производство намаляват с 1.1%, уточнява „Евростат“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща