Zeronomics: 55% от фирмите не могат да достигнат целите за декарбонизация за 2050 г.

Затруднения за целите ще изпитват и балканските страни

Енергетика / Свят
Георги Велев
620
article picture alt description

Повече от половината от компаниите глобално са на път да се разминат с целта от Парижкото споразумение за беземисионна икономика до 2050 г. това е почти такъв процент от дружествата, които, които не подкрепят напълно целта. Въглерод-интензивните индустрии и фирми, базирани на развиващите се пазари, включително България, Гърция, Румъния и Турция, ще изпитват сериозни трудности по време на прехода. Това са само част от изводите от доклада на Zeronomics, част от банковата група на Standard Chartered’s. То е посветено на финансирането на прехода към беземисионна икономикиа и е проведено сред шефовете на 250 големи компании 100 инвестиционни специалисти. Компаниите от проучването са както от въглеродно интензивните сектори, така и от предприятия, които не бълват голямо количество вредни емисии в атмосферата. Проучването е проведено в края на миналата година.

Основните резултати от проучването са, че 55 на сто от бизнес лидерите вярват, че техните компании не се развиват достатъчно бързо в посока на постигане на идеите за беземисионна икономика до 2050 г.

В същото време 85 на сто от дружествата имат нужда от значителни и дори огромни инвестиции в прехода към въглеродно неутрална икономика. От проучването става ясно още, че 47 процента от компаниите изцяло подкрепят целите на Парижкото споразумение.

От Standard Chartered обясняват, че са направили проучването, за да установят докъде са стигнали компаниите в усилията си да се декарбонизират, а в документа се посочва, че има значителни разминавания между намеренията и реално свършената работа по този въпрос, предава BalkanGreen EnergyNews.

Декарбонизацията не е търговски жизнеспособна

Компаниите се движат прекалено бавно към целта за декарбонизация като 78% от инвеститорите заявяват, че повечето бизнес лидери се провалят в прилагането на нужните действия за постигане на прехода във фирмите им до 2050 г. Също така 61 на сто от инвеститорите са категорични, че няма да влагат средства в дружества, които нямат план за декарбонизация.

Много компании планират да забавят реалните си действия в тази посока след 2030 г. и така изглежда, че 20-те години на сегашния век ще бъдат изгубено време за подобни намерения. Повече от една трета от всички предприемачи смятат, че компаниите им ще извършат най-голям прогрес в периода 2030 – 2040 г., а други 37 на сто от шефовете ще предприемат действия в периода 2040 – 2050 година.

Според проучването декарбонизацията също така няма да е търговски жизнеспособна. Също така и 64 процента от шефовете вярват, че икономиката и управлението на компания, изпълняваща планове за декарбонизация, не е съотносима за тяхното дружество.

Повечето дружества забавят прехода, защото не се чувстват подготвени в момента да постигнат заявените цели. Близо 64 на сто от анкетираните бизнес лидери вярват, че прогресът за тяхната компания е възпрепятстван от липсата на достъпни алтернативни технологии, които да им помагат за декарбонизирането.

Най-голямата бариера е липсата на финансиране

Друга възпираща компаниите причина е липсата на финансиране. Това е и основната бариера пред дружествата както според директорите, така и според инвеститорите.  А нуждата от финансиране е огромна: 85 процента от компаниите имат нужда от значителни или дори огромни инвестиции в прехода към беземисионна икономика.  При въглеродно интензивните сектори тази нужда от вложения достига дори 91%.

На въглеродно-интензивните индустрии и нововъзникващите пазари ще им бъде най-трудно: както компаниите, така и инвеститорите вярват, че значително повече инвестиции се насочват към развитите пазари, отколкото към нововъзникващите пазари и че въглерод-интензивните сектори на нововъзникващите пазари ще изпитат най-значителния недостиг на капитал, подчертават изследователите.

Вариант за ускоряване на прехода – глобален въглероден данък

Мнозинството от компаниите вярват, че една стандартизирана глобална рамка за измерване и оповестяване ще им помогне да се движат по-бързо към декарбонизация. От полза за прехода ще бъдат и повече доказателства за икономии на разходи, натиск от страна на партньорите по веригата за доставки и инвеститори, както и ефективен глобален данък върху въглерода.

Според проучването повечето бизнес лидери посочват стандартизираните рамки за декарбонизация (81%) като начин за ускоряване на прехода, подчертавайки факта, че това, което имат в момента - матрица от различни дефиниции, изисквания за измерване и докладване - е основно предизвикателство за висшите ръководители.

Междувременно 79% от бизнес лидерите заявиха, че повишеното търсене на беземисионни продукти и услуги, заедно с нарастващият натиск от страна на потребителите да преминат към декарбонизация ще помогнат на света да постигне целта си до 2050 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща