Министерство на енергетиката на САЩ повиши прогнозата си за търсенето на течни въглеводороди през 2021 г.

Енергетика / Свят
3E news
285
article picture alt description

Министерство на енергетиката на САЩ повиши прогнозата си за търсенето на течни въглеводороди през 2021 г. с 0,2 млн. барела на ден в сравнение с предишната прогноза – до 97,7 млн. барела на ден, се казва в доклада на Агенцията за енергийна информация (EIA).

През месец март потреблението на нефт и течни въглеводороди в света е било от порядъка на 96 млн. барела на ден. Това е с 4,7 млн. барела на ден в сравнение с месец март 2020 година.

„Прогнозираме, че глобалното потребление на нефт и течни въглеводороди ще е средно 97,7 млн. барела на ден през 2021 г., което е с 5,5 млн. барела на ден повече от 2020 г. Очакваме, че потреблението ще се увеличи с 3,7 млн. барела на ден през 2022 година до средно 101,3 млн. барела на ден. Преразгледахме в посока увеличение на световното потребление на течни въглеводороди през 2021 г. в сравнение с мартенската прогноза“, отбелязват авторите на доклада.

EIA очаква, че световните запаси от петрол ще спаднат с 1,8 млн. барела на ден през първата половина на 2021 г.. „Прогнозираното увеличение на световните доставки на нефт ще подпомогне балансирането на пазара през втората половина на 2021 г. Прогнозата обаче зависи в голяма степен от бъдещите решения за добив от страна на ОПЕК+, реакцията за добив на шистов петрол в САЩ върху петролните цени и темповете на ръста на търсенето на нефт“, смятат още експертите от EIA.

През втората половина на 2021 г. от EIA очакват, че световните петролни пазари ще станат по-балансирани. В същото време прогнозират, че световните запаси средно ще спаднат с 0,2 млн. барела на ден. „От второто до третото тримесечие на 2021 г. прогнозата ни за световното производство на течни горива се увеличава с 3,2 млн. барела на ден. От това увеличение 1,9 млн. барела се падат на ОПЕК. Допълнителен ръст на предложенията прогнозираме за Бразилия, Канада и САЩ. Очакваме, че световният ръст на търсенето на петрол между второто и третото тримесечие от 1,9 млн. барела на ден“, отбелязват от EIA.

Предвид умерения спад на световните запаси, EIA очаква отслабване на натиска върху повишаването на цените. „Прогнозата за по-високите цени на петрола отразява по-трудната ситуация на пазара през второто тримесечия в резултат на по-бавното от прогнозираното по-рано отслабване на доброволните ограничения по отношение на добива от Саудитска Арабия. По-голямото намаляване на запасите през второто тримесечие ще доведе до това, че световните запаси от нефт през втората половина на годината ще са по-ниски от очакваните по-рано“, отбелязват експертите.

Добивът на петрол в САЩ

Министерство на енергетиката на САЩ понижава, макар и слабо прогнозата си за добив на петрол в страната през 2021 г. и 2022 г., става ясно още от доклад на EIA. Според прогнозата на EIA, производството на петрол в САЩ ще е средно от порядъка на 11 млн. барела на ден през 2021 г. и 11,9 млн. барела на ден през 2022 година. В сравнение с мартенската прогноза това е с 0,1 млн. барела на ден и 0,2 млн. барела на ден съответно.

По последни данни на EIA производството на нефт в САЩ през януари 2021 г. средно е съставлявало 11,1 млн. барела на ден през февруари, понижавайки се с 0,8 млн. барела на ден, което се дължи основно на ниските температури, оказали влияние и върху голяма част от икономиката на страната, особено в Тексас.

„Прогнозата ни е, че добивът на петрол ще е средно от порядъка на 10,9 млн. барела на ден през второто тримесечие на 2021 г. и ще се увеличи до 11,4 млн. барела на ден през четвъртото тримесечие на 2021 г. Очакваме, че производството на нефт през 2022 г. ще е средно  11,9 млн. барела на ден. Прогнозата за ръст на добива на петрол в САЩ е в резултат на очакванията ни, че цената на сорт WTI (I (West Texas Intermediate) ще остане над 55 долара за барел през прогнозирания период“, се казва в доклада на EIA.

“Прогнозираме по-нисък добив, независимо от по-високите очаквания за цените на петрола (някъде с около 2 долара за барел през 2021 и 2022 години), тъй като според сегашната ни прогноза, активността на сондажните инсталации в добивните райони извън Пермския басейн ще с по-ниски от очакваните“, смятат от EIA.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща