ЕНЕРГО-ПРО представи своето ценово заявление за следващия регулаторен период

Енергетика / България
3E news
486
article picture alt description

В продължение на публикуваните намерения за подаване на  заявления за цени в КЕВР, публикувани на 26 февруари т.г., уточняваме конкретно заявените цени на енергията за битовите потребители на лицензионната територия на ЕНЕРГО-ПРО. Предложенията са както следва:

-          Дневна тарифа – 0.14517 BGN/kWh

-          Нощна тарифа – 0.05664 BGN/kWh  

Общото увеличение за битовите потребители на регулиран пазар при така направените предложения за нови цени е в размер на 1,62%. Промяната е по-малка спрямо първоначално заявената поради окончателно уточняване на отчетните стойности на някои от ценообразуващите елементи.

Основни допускания на предложението:

1.      Промяната е  изчислена при сега действащите цени на всички останали участници на регулирания пазар, без да бъдат отчетени изменения на цените, които те биха заявили за утвърждаване от КЕВР за предстоящия ценови период.

2.      В така посочените цени не са включени цените за достъп и пренос през мрежата на ЕСО и за достъп и пренос през разпределителната мрежа на ЕРП Север.

3.      Промяната в цените достъп и пренос през разпределителната мрежа на ЕРП Север е с 1.45% спрямо действащите цени, което се отразява с 0,37% на заявените крайни цени. ЕНЕРГО-ПРО не предвижда промяна в начина на определяне на цените на предлаганите услуги.

Информацията е предоставена от ЕНЕРГО-ПРО.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща