ЕК публикува още резултати за качеството на храните в ЕС с акцент върху сетивните разлики

Първата част на проучването през 2019 г. бе съсредоточена върху разликите в състава на хранителните продукти.

Икономика / Свят
3E news
344
article picture alt description

Европейската комисия (ЕК) публикува резултатите от втората част на сравняването на качеството на хранителни продукти в ЕС, предлагани на пазара под една и съща марка. Проучването е проведено от Съвместния изследователски център (СИЦ). Първата част на проучването, публикувано през 2019 г., бе съсредоточена върху разликите в състава на хранителните продукти. Тя установи различия — за около една трета от изпитваните продукти — не непосредствено видни от информацията на лицевата страна на опаковката, а от съставките. Целта на втората част на представеното днес проучване бе да се установи, дали тези разлики в състава могат да бъдат доловени от човешките сетива.

Разликите в хранителните продукти не следват географски модел

Днешните констатации не променят това, което установи първата част от проучването: разликите в хранителните продукти не следват географски модел. В същото време представените днес резултати показват, че сетивни разлики се забелязват ясно там, където съществуват големи разлики в състава на продуктите. Например, могат да се възприемат значителни разлики в съдържанието на захар в зърнените закуски, влияещи върху общата сладост на продукта. Обратното, когато разликите в състава са малки, експертите не са могли да ги усетят, например, малки вариации в съдържанието на мазнини в картофения чипс. Като цяло в 10 от 20-те изследвани продукта са установени вкусови разлики.

 Проучването бе проведено като пилотен проект за тестване на 20 продукта, които са показали разлики в състава в първата част на проучването. Проби от всеки продукт бяха закупени в 5 - 10 различни държави членки. Тъй като изпитващите са специално обучени за такива изследвания, е вероятно обикновеният потребител да не улавя непременно същите разлики. Дали разликите могат да бъдат установени от експертите, зависи не само от това, дали различията в състава са големи или малки, но и от видовете използвани съставки: може да се открие разлика между различните синтетични подсладители в оранжада, докато различните естествени подсладители в газираните безалкохолни напитки не са били открити. В същото време следва да се отбележи, че потребителите не основават решението си да закупят даден продукт изключително на сетивното преживяване, а могат да бъдат повлияни и от други елементи, като например разходи. 

Действия на Комисията по въпроса с разликите в качеството на продуктите

 През септември 2017 г. Комисията публикува конкретни насоки за правоприлагащите органи относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с разликите в качеството на продуктите. 

През април 2018 г., като част от Новия търговски механизъм за потребителите, Комисията предложи да се измени Директивата за нелоялните търговски практики, за да се изясни кога разликите в качеството на продуктите са заблуждаваща практика. Изменената директива ще се прилага в целия ЕС от 28 май 2022 г.

През юни 2019 г. Съвместният изследователски център публикува първата част от изследването на характеристиките, свързани с качеството на хранителните продукти, което показа, че някои продукти са с еднаква или сходна марка, но са съставени по различен начин.

Това проучване е част от инвестиция в размер на близо 5 милиона евро от бюджета на ЕС за повишаване на знанията по въпроси, свързани с разликите в качеството, и за подпомагане на дейности за изграждане на капацитет за органите за защита на потребителите и сдруженията в целия Съюз.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща