Кофас: Икономическото възстановяване ще зависи най-вече от темпа на ваксиниране

През втората половина на 2021 г. се очакват повече фалити на зомби компании.

Икономика / България
Рая Лечева
520
article picture alt description

Икономическото възстановяване в световен мащаб ще зависи от темпа на ваксиниране. Това съобщи Грегорж Шиелевич, регионален икономист на Кофас за ЦИЕ в първия локален уебинар на икономическия анализатор „Очаква ли се рецесия в българската икономика?“ Анализът е направен през последните 10 дни, което не оценява ефекта върху затварянето в България и мерките, които са взели страните през последната седмица, отчете управителят на Кофас България Пламен Димитров.

„Противно на очакванията, броят компании, обявени в несъстоятелност, е по-малък през януари – февруари 2021, отколкото през същия период миналата година. Все още обаче базата за сравнение е сравнително ниска, статистиката не е показателна за реалния брой на фирмите, които са спрели дейност поради значителни проблеми. На практика голяма част от тях се прехвърлят на малоимотни лица“, допълва Пламен Димитров. Реално статистиката за несъстоятелност в страната е трикратно по-висока. Случва се прехвърляне на фалиралите фирми на малоимотни граждани, които изведнъж се оказват с по 300-400 фирми. Това се дължи на тромавите и тежки процедури, които превръщат обявяването в несъстоятелност в много сложна ситуация.

Най-нормално нещо на започваща криза е да се увеличат фалитите в световен мащаб, а тенденцията е точно обратната, признават първоначалното си объркване анализаторите.

Но намаляването на фалитите си има и своето логично обяснение, посочват анализаторите. Благодарение на изливането на средствата от държавите, банките също забавят плащанията по главниците, отделно допълнителната помощ от държавата води до образуване на зомби компании. Тези компании със силни финансови инжекции от държавата отбелязват положително салдо без да работят на реален пазарен принцип и се очаква във втората половина на 2021 година да има повече фалити като спрат държавните помощи. Зомби компаниите ще попаднат тогава в увеличаващата се статистика на фалити. Но след месец-два би могло да се направи по точен анализ по сектори за страната.

Димитров също посочи, че ваксинацията ще играе голяма роля за възстановяването. Израел е водеща в тази тенденция. За съжаление България се движи с около месец назад от другите икономики, което ще повлияе и на възстановяването. Икономическите модели все още не са толкова добри, за да отчитат и биологичните тенденции, на които сме свидетели през последните две години.

 

В глобален мащаб вече се наблюдава възстановяване

В своя коментар Шиелевич подчерта, че възстановяване през 2021 г. ще има както се е случило през 2010 г. след края на световната икономическа криза. Това от своя страна повлиява на глобалния износ. По отношение на износа Китай е първата страна, която пострада от пандемията, но е първата, която се възстановява. Тази тенденция ще повлие положително и световния износ. В Източна Европа възстановяването обаче ще отнеме повече време и повече време ще ни е необходимо да достигнем икономическия ръст, посочи анализаторът.

Секторът на услугите разбираемо е най-засегнат, сферата на туризма, затова е ясно защо, че възстановяването ще е по-трудно в страни, зависими от сектора на услугите като Испания, Италия, Великобритания.

Интересно е, че независимо от факта, че в САЩ вирусът се разпространи малко по-късно и силното му влияние, две причини играят роля за по-бързото възстановяване на американската икономика. От една страна не всички щати прилага едни и същи мерки, нямаше мерки на национално ниво, което създаде по-голяма гъвкавост. От друга страна фискалните програми и програмите за възстановяване достигнаха много по-бързо до бизнеса. Новият президент Джо Байдън приложи бързи фискални мерки и различни стимули на потреблението на домакинствата. В Европа програмите и фискалните мерки започват по-бавно да носят резултати.
Цените на хранителните стоки се увеличиха. Някои страни като Русия подкрепиха производството в собствените си страни особено в сектора на зърнопроизводството. Но бяха засегнати автомобилния сектор и машиностроенето.  Освен увеличаване цените на продуктите, светът наблюдава ръст в цените на транспорта, транспортни услуги заради ръста на разходите и увеличаване на цените

Много важен показател за възстановяването е ръста на потреблението на домакинствата. Според анализаторите всяка следваща вълна на затягане на мерките заради коронавируса се отразяват повече на страните от Централна и Източна Европа.

Очакваме след средата на 2021 позитивни резултати основно в сферата на потреблението на домакинствата при изразходване на средства и в повишаване на брутния вътрешен продукт. Възстановяването на световния износ движи процеса и в Източна Европа. Индустриалният сектор също бавно се възстановява като в най-голяма криза в световен мащаб е автомобилният сектор. Освен това навлизането на нови стандарти за емисии и липсата инвестиции допълнително ще се отразят негативно, посочват анализаторите. Фармацевтичния бранш и компютърните технологии са на другия полюс. Страните, които засилят процеса на ваксинация ще се възстановят по-бързо и БВП ще бъде по-добър.

Възстановяването и на българската икономика е близо, но все още има рискове от рецесия

Отрицателният индекс на БВП от -3,9% у нас през 2020 и прогнозният му ръст от 4% за първото тримесечие на 2021 показва, че възстановяването на икономиката е близо, показваха данните на анализаторите преди десет дни.

Все още съществуват множество предизвикателства, които са в състояние да предизвикат отново рецесия. Освен затварянето, част от тях са липсата на частно потребление и инвестиции, застой във външната търговия и липсата на доставки и компоненти от Азия и Европа, която блокира производството. Инфлацията се очаква да продължи да намалява до 1 или под 1 процент.

Корупцията е най-слабата страна като се посочва за пореден път, че сме най-корумпираната страна в ЕС. 

Очаква ли се рецесия в българската икономика? Според специалистите по кредитно застраховане, възстановяването от COVID-19 кризата е бавно и неравномерно, а налагането на повече рестриктивни мерки от страна на правителството ще повиши риска от последваща рецесия. Фактор за икономическата обстановка е и броят ваксинирани лица. Само 0,88% от населението в България е с две поставени дози, което допълнително усложнява възстановяването на бизнес средата и създава политическо и социално напрежение.

“Няма как да отречем, че основният спад в икономическата активност се влияе от секторите, пряко засегнати от коронакризата. Това са най-вече хотелиерството и ресторантьорството, туризмът и транспортът. Предвид влошаващата се обстановка, не се очаква скоро да се върнат към по-сериозно възстановяване”, сподели Пламен Димитров, управител на Кофас България.

Най-рисковите сектори у нас са енергетиката, транспортът и текстилът

Сред най-рисковите сектори в България за първото тримесечие на 2021 са енергетиката, транспортът и текстилът. Енергетика е сред най-рисковите сектори главно заради регулациите и държавната политика. Потреблението на текстил и в България както и в цял свят е намаляло драстично, дори пагубно. Въпреки повишените продажби на спортно облекло, производителите на дрехи отчитат спад от 30% за 2020, дървообработването и търговията на автомобили (значително понижение от 37% за 2020 и леко възстановяване през 2021 година. Хубавото на този фон за България е, че пратките от Близкия и далечен изток са намалели и България се радва на рекордни поръчки в този сектор от Европа, посочи Пламен Димитров.

През януари и февруари са рекордни за текстилния бранш и това трябва да го използваме. Секторът на машиностроенето също отчита рекордни обеми на поръчки за износ. Важното е този тренд да продължи и да компенсира секторите на туризма и ресторантьорството.

Сравнително устойчиво се развива ИКТ секторът, наред с химическата промишленост. Съвсем очаквано, фармацевтичният сектор продължава да се развива и през 2021 г. след отчетения ръст от 11% през изминалата година.

Ниският публичен дълг в момента е признак на стабилност

Публичният дълг расте, но това се дължи на пари, които се изхвърлят от държавната администрация навсякъде по света. Но в същото време в България е 26%. За сравнение в други страни публичният дълг е много по-висок, Германия е със 74%, Франция със 116%, Румъния със 44% като се очаква да достигне 50% до 2021 година.

България е много здрава от гледна точка на дълг, коментира Димитров. Затова е важно следващото правителството да не си играе с публичния дълг, за да не стига нивата на тези страни. Това ни е основна сила в момента и признак на финансово здраве и компенсира донякъде другите проблеми.

Важно е да продължи инициативността на предприемачите в България да се придвижим много места нагоре в сектора на текстила и машиностроенето, където дългосрочността е по-важна.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща