EМИ: ЕК разследва PPC заради поведението на компанията на гръцкия електроенергиен пазар

Енергетика / Свят
3E news
1062
article picture alt description

На 16 март 2021 година Европейската комисия откри официално антитръстово разследване, за да оцени евентуално злоупотреба от страна на Public Power Corporation („PPC“) на гръцкия електроенергиен пазар на едро, информира Института за енергиен мениджмънт.

Маргрете Вестагер, отговаряща за политиката на конкуренция, заяви: "Всички разчитаме на добре функциониращи пазари на електроенергия. Днес започваме разследване на поведението на PPC на пазарите на електроенергия на едро в Гърция, което може да наруши конкуренцията и да забави инвестициите в производството на по-екологична енергия. Наскоро Гърция предприе амбициозен план за спиране на електропроизводството от лигнитни въглища. Осигуряването на ефективна конкуренция е най-добрият начин за доставка на електроенергия на конкурентни цени, както за гражданите, така и за бизнеса, както и за стимулиране на инвестициите в по-малко замърсяващи енергийни източници. ”

PPC е най-големият доставчик на дребно и търговец на едро с електроенергия в Гърция. PPC е мажоритарна собственост на гръцката държава. Той контролира всички лигнитни и водни централи в страната, както и някои от централите на природен газ и възобновяема енергия. Той също така е активен в доставката на енергия за потребителите на дребно и бизнеса, където все още има повече от две трети пазарен дял.

Комисията е загрижена, че PPC може да е ограничила конкуренцията на гръцките електроенергийни пазари на едро с поведението си. По-специално, в светлината на позицията на PPC както на ниво на едро, така и на ниво на дребно, тя може да е приела хищнически стратегии за офериране, възпрепятстващи способността на конкурентите на PPC да се конкурират на пазарите на едро и свързаните с тях електроенергийни пазари.

Ако бъде доказано, това поведение може да представлява изключваща хищническа практика, която е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС, по-специално относно злоупотребата с господстващо пазарно положение (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Откриването на производство означава, че Комисията ще разгледа случаите приоритетно. Това не предопределя резултата от разследването.

Допълнителна информация

Това разследване не е свързано с дело № AT.39700 относно привилегированите права за достъп до електропроизводство на база лигнитни въглища, предоставени от гръцката държава на мажоритарно държавната PPC.

Член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, което може да засегне търговията между държавите-членки. Прилагането на тази разпоредба е определено в Антитръстовия регламент (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага от Комисията и от националните органи по конкуренция на държавите-членки на ЕС.

Член 11, параграф 6 от Регламент 1/2003 предвижда, че образуването на производство от Комисията освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от тяхната компетентност също да прилагат правилата на ЕС за конкуренцията към съответните практики. Член 16, параграф 1 от същия регламент предвижда, че националните съдилища трябва да избягват да вземат решения, които биха били в противоречие с решение, предвидено от Комисията в образуваното от нея производство.

Няма законов срок за приключване на антитръстовото разследване. Продължителността на разследването зависи от редица фактори, включително сложността на делото, сътрудничеството на предприятията с Комисията и упражняването на правото на защита.

Повече информация за разследването ще бъде достъпна на уебсайта на Комисията за конкуренцията, в публичния регистър на делата под номер на делото AT.40278.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща