Заменките и обявяването на защитена зона Камчийски пясъци остават отворени въпроси

Климат / България
3E news
466
article picture alt description

Заменките и обявяването на защитена зона Камчийски пясъци остават отворена тема за решаване в областта на околната среда след изборите на 4 април.  Реален дебат по темата за решаване на спорните моменти между правителство – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните заедно с неправителствен сектор няма. За почти 12 години няма решаване на въпроса и държавата успя да си върне едва около 80 хиляди лева. Според екологичните организации  загубите от над 132 скандални заменки се оценяват на близо 1 млрд. евро. Едва четирима от заменителите се съгласиха да развалят сделките и да върнат имотите. Изглежда с наближаването на изборите и това вяло усилие е спряло, тъй като регистърът на възстановената държавна помощ към Министерството на финансите не е обновяван от 23 октомври миналата година, или повече от пет месеца, коментират от “Зелени закони”.

Отговорно за връщането на тази помощ е Министерството на земеделието, храните и горите. Преди година и половина министър Десислава Танева обяви, че държавата ще си поиска обратно 80 милиона лева, с колкото според изчисленията на държавни оценители е била ощетена от скандалните заменки на гори.

“Възразихме срещу тази оценка, тъй като сравнение с пазарните цени от периода 2007-2009 година показва, че реалната щета от замяната на едни от най-красивите земи по морето и планинските курорти на България надхвърля един милиард евро”, подчертаха от “Зелени закони”.

Голямата цел би трябвало да бъде разваляне на колкото се може повече сделки, така че едни от най-ценните кътчета в страната да бъдат запазени. Една от най-големите заменки е тази на територията на Камчийски пясъци. Организацията иска среща с ресорните министерства, за да се разгледат възможните решения. “Зелени закони” е внесла петиция в Европейския парламент, която всеки може да подпише. Петицията е отворена за подписване и ще бъде разгледана от Комитета по петициите на институцията.

Сред някои от предложенията са промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) за мораториум за строителство в зони А и Б като конкретно временно решение на проблема с презастрояването на Черноморието, докато се достигне до развалянето на заменките и финализиране на общите устройствени планове (ОУП) с екологични оценки. Правителството трябва да върне държавната собственост на морския бряг в съответствие с конституционните изисквания. Необходими са спешни действия по изкупуване на частните дюни и плажове. Неправителсвтеният сектор предлага също разваляне на всички сделки за заменки, с което държавата ще си върне собственост върху ценни земи, приватизирани с незаконна държавна помощ.

Една дълга сага от 2014 година насам

С Решение на ЕК от 5.09.2014 г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (Заб.: решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори. 

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна на тази, по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

В отговор от 6 юли 2020 г. на парламентарен въпрос от българския евродепутат Радан Кънев, Европейската комисия посочва, че при невъзможност България да възстанови незаконната държавна помощ от заменките, държавата ще бъде съдена по реда на чл. 108 (2) от Договора за Европейската общност. В същия отговор Комисията посочва, че вече разглежда жалбата на инициатива “Зелени закони” с доказателства за манипулиране на пазарните оценки. Така ще се стигне до това, че не само държавата няма да успее да си върне заграбените от шепа олигарси красиви кътчета по Черноморието и в планините, но и всички граждани ще трябва да ги платим.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща