Ловеч и Априлци ще подменят уличното си осветление по европейски проект

Енергетика / България
3E news
383
article picture alt description

Община Ловеч сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на енергетиката, определено за Програмен оператор (ПО) на Програмата с подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Договорът бе подписан от Теменужка Петкова, министър на енергетиката и Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, съобщиха от общинската администрация.

„Проектът “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци, община Ловеч” е от изключителна важност за нашата Община, защото неговата реализация ще допринесе за намаляване на годишното потребление на ел. енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, ще се подобри качеството на въздуха и като цяло на околната среда, което от своя страна ще допринесе до подобряване на условията на живот на всички нас“, подчерта Корнелия Маринова.

„За мен е изключителна чест и удоволствие, днес, да съм тук по такъв добър повод. На първо място искам да Ви поздравя за изключително добрия проект, който Вие и Вашите експерти сте изготвили. Както знаете по тази програма кандидатстваха 107 проекта, но само 20 бяха одобрени, сред които е този на Община Ловеч. Желая Ви на добър час при реализацията му“, заяви министър Петкова.

Проектът е разработен по Процедура BGENERGY - 2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Дейностите ще се реализират в сътрудничество с партньор от Кралство Норвегия - "ЕМПИЕНЕРДЖИ ООД" и е в пълно съответствие с общата цел на Процедурата, а именно да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини.

Предвидени са замяна на съществуващите конвенционални улични и паркови осветителни тела с високоефективни LED осветители, въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление и въвеждане на мерки за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

В проекта е заложено използване на Възобновяеми енергийни източници за захранване на уличното осветление, като ще се използват соларни модули. Ще се монтира фотоволтаичнa централa, която ще работи с хибридни инвертори и блoкове с акумулаторни батерии. Енергията, събрана през деня ще бъде складирана в акумулаторните батерии и отвеждана към уличното осветление вечерно време. Предвижда се електрическата енергия, произведена от ВЕИ, да е минимум 10.7 % от необходимата за уличното осветление.

Общата стойност на проекта е 1 172 503, 20 лева, представляващи 100 % БФП.

След приключване на дейностите по проекта, ще бъдат достигнати 75 % енергийни спестявания. Към 2018 г., на база разплатени фактури е извършен разход от 354 202 лв. на година. Очакванията са тази стойност да спадне приблизително до 90 хил. лв.

Договор бе по същата схема бе подписан и от кмета на Община Априлци Тихомир Кукенски. По проект Априлци предвижда в  четирите населени места в общината да  бъдат подменени осветителни тела и добавени нови за постигне на икономия на електрическа енергия, намаляване на разходите за поддръжка и парниковите емисии.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща