Иван Цанков пред БНР: Технологично решение за Марица Изток има и то e системи за улавяне и съхранение на въглерод

Енергетика / България
3E news
2589
article picture alt description

Зелената сделка е предизвикателство, но и възможност. Тя представлява тотална трансформация, не само на енергийния сектор, но и на икономиките на страните членки на ЕС. Трябва обаче да се подходи индивидуално към всяка държава. Това заяви в интервю за БНР изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков.

В комплекса „Марица изток“ се произвеждат 40% от общия микс електроенергия на България от въглища, припомни той. Това осигурява сигурността на електроснабдяването, освен това мощностите предоставят много важни системни услуги на Електроенергийния системен оператор, от които зависи сигурността на електроенергийната мрежа:
Затова всички трябва да се фокусираме върху решение, което от една страна да допринесе за осъществяването на целите на Зелената сделка, но и да съхрани този важен стратегически ресурс.

Такова потенциално технологично решение има и то се нарича система за улавяне и съхранение на въглерод и за последващото му използване (CCUS), но разбира се тук трябва да се обединят усилията на всички в района, но и на всички заинтересовани страни като правителство, индустрия и т.н. (CCS – за улавяне и съхранение на въглерод).

До момента са направени само предварителни проучвания по тази тема. На базата на опита на други страни, които са много по-напред в реализацията на такива проекти като Норвегия, е ясно, че става дума за сериозни инвестиции, които няма как да се осъществят  от индивидуалните инвеститори, т.е. съдействието от страна на държавата е ключово. Когато се прави този анализ за необходимите инвестиции евентуалната сума трябва да бъде съпоставена с това евентуално колко ще струва всяка друга алтернатива, която засяга десетки хора. Така че този анализ задължително трябва да бъде направен, а на базата на опита на другите страни намесата и подкрепата от страна на държавата е в подкрепата на такъв проект е абсолютно ключова.

По отношение на преминаването на въглищните централи на газ, Цанков уточни, че теоретично това е технологично възможно. Би трябвало обаче да се прецени внимателно на каква цена би било възможно това да се случи, тъй като нямаме местно производство на газ, а това крие рискове, поради флуктуациите на цената на газа на международните пазари, коментира още Иван Цанков.  В това уравнение загубата на енергийна независимост е единият от факторите.  От друга считаме, че газа като гориво, макар и въглеродно емитира много по-малко въглероден двуокис, отколкото въглищата и определено би могло да бъде някаква алтернатива като заместващо гориво за някакъв транзитен период за България.

Изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС потвърди, че компанията анализира няколко възможности, от които едната е за преминаване на природен газ. Едновременно с това с колегите водим разговори за по-детайлното ни проучване е насочено към улавянето на въглерод. Всички тези неща се движат едновременно и съм сигурен, че приключването на предварителните проучвания и анализа  се вземе едно добро, най-вероятно, едно комплексно решение за бъдещето на Марица изток, което според мен е най-логично да включва внедряването на няколко иновативни или нови технологии, включително улавянето (съхранение на въглерод), преминаване на газ и впоследствие на водород, съчетано с евентуални нови проекти за ВЕИ-та, от които би могло да се добива т.нар. зелен водород. Това може да се съчетае с нови индустрии, защото уловения въглероден двуокис и водорода са добър ресурс за химическо производство. Няма едно решение, което да удовлетвори всички.

Подобно решение зависи от това всички заинтересовани страни да седнат на една маса, заключи Цанков.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща