Само с 40 км тръбопровод Пловдив може да пие вода от язовир „Белмекен"

Хидроинженер предлага алтернатива на проекта „Въча"

Икономика / България
3E news
541
article picture alt description

В последните дни отново във фокуса на общественото внимание излезе проектът за водоснабдяването на Пловдив и още шест общини от каскада „Доспат - Въча". Експертният съвет в областта, в който участваха близо 30 институции, отказа да одобри прединвестиционните проучвания, възложени на израелска фирма. Малко след това изпълнителят получи 3-месечен срок за отстраняване на забележките. Своето мнение за проекта и другите варианти за осигуряване на питейна вода за Пловдив изложи пред в. „Марица" хидроинженерът Жельо Желев.

Идеята за докарване на „чиста вода" от язовир „Въча" не се случва вече 20 години. Защо ли? Защото двигателите на проекта и проектантите не държат сметка на съществуващите условия и фактори.
Проектантите получават задание да докарат водата до Пловдив от яз. „Въча" задължително по гравитачен път. Този подход ги облекчава значително. Освобождава ги от търсене и проучване.

Те си вземат парите, а проектите отиват на боклука
Ако приемем, че има основателни възражения към качествата на водата в Пловдив, проектантът, наел се да реши проблема, трябва да предложи поне два варианта за решаването му. Предложенията от няколко места да се взима вода от язовир „Въча" не могат да бъдат варианти. За предпроектните проучвания вариант е взимането на вода от "Въча", независимо от това откъде в язовира се взима водата. Вторият вариант би бил преминаване към разделно водоснабдяване - той е в процес на реализация в Пловдив.

Искам да се спра на един трети вариант, който крие в себе си възможности да реши много от проблемите - нерешими с варианта ,3ъча". Това е възможността да се вземе вода от язовир „Белмекен".

На пръв поглед това изглежда като абсурд, но съвсем не е така. Най-голямото доказателство, че това е възможно, е фактът, че Пазарджик години наред вече пие вода от язовира. Водата е стигнала до града, а за да стигне водата и до Пловдив, трябва да се построи водопровод, 40 км по-дълъг от този, довеждащ същата до Пазарджик. Защо е така?

Водата от най-ниската ВЕЦ на каскадата Белмекен-Сестримо излива водите си в Марица, но има изграден дюкер под реката, който пренасочва водите към огромен изравнител до с. Момина клисура. Оттам чрез изграден 5 км тунел водата излиза на повърхността при с. Аканджиево. С тази вода трябваше да поливаме тракийското поле. Още по време на социализма жителите на Пазарджик видяха какви благоприятни възможности се откриват за тях да получават чудесна язовирна вода за водоснабдяване. Те поставиха въпроса пред съответните органи, получиха разрешение, изградиха изравнител и от него водоснабдителна система и днес пият действително чиста планинска вода. Само че там, на Аканджиево, има Вода за Водоснабдяване на цяла Южна България.

Какво трябва да се построи - водопровод до Пловдив с дължина 60 км вместо 20-те километра от язовир „Въча". Какви са предимствата на този вариант?

- Изключително чиста вода! Само язовир „Бели Искър" в Рила е по-високо разположен от „Белмекен". Водата се взима от водни потоци и чрез закрити канали се отвежда в язовира.

- Няма да има абсолютно никакви конфликти с енергийните съоръжения на каскадата.

- Поради високото разположение на изравнителя в с. Аканджиево водата ще дойде гравитачно. Дори да има над 100 метра излишен напор, той ще позволи водопроводът да се строи при максимално допустимите скорости на тръбите, т.е. те ще бъдат с малък диаметър, следователно - максимално евтини. Може да се използва за изграждане на ВЕЦ, ако това е по-изгодно.

- Строителството ще се извършва в земни терени с гъсто развита пътна мрежа. Това позволява използването на високопроизводителни технологии за изкопи и полагане на тръби.

- Поради наличието на много вода попътно могат да се задоволят с вода всички селища между Пазарджик и Пловдив, ако те имат такава нужда.

- Единственият недостатък на варианта е три пъти по-голямата дължина на водопровода. Но като се има предвид казаното в точки 3, 4 и 5, в никакъв случай неговата стойност няма да бъде три пъти по-висока от тази от язовир „Въча". За целта трябва да се разработят варианти.
Като се има предвид, че проектантите нямат друг вариант, възложителите имат право да им поискат да разработят и варианта от яз. „Белмекен" без допълнително заплащане. Тогава възложителите ще имат възможност да избират!

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща