Всички кооперации у нас ще трябва да имат технически паспорт през 2022 г.

Икономика / България
3E news
2087
article picture alt description

До 2022 година всяка жилищна кооперация в страната трябва да има изготвен технически паспорт. Документът ще ни струва между 100 и 500 лв на апартамент. "Техническият паспорт е много важно нещо, всяка една сграда трябва да има такъв, остарелият жилищен фонд няма такива. Панелното строителство е такова, както и всички по-стари сгради, а почти всички сгради от новото строителство имат паспорт, защото законът го изисква", това обясни пред Nova News Александър Гърдев, управител на фирма за управление на етажната собственост.

Той каза още, че всяко едно нещо в имотите на собствениците трябва да бъде описано в този паспорт, както и промени, които са правени. Нужно е да се извърши обследване, за да се издаде технически паспорт, като целта е да излязат наяве нередности, които вероятно съществуват.

"Всеки собственик има отговорност за собствения си имот и за общите части", категоричен бе гостът. Относно скорошното изтичане на срока на годност на панелните жилища той смята, че изразът е преувеличен и не е казано, че те ще паднат след този срок или пък, че някой ще отнеме собствеността на притежателите, а идеята е сградите да бъдат максимално безопасни.

За сумата, която ще се плаща за издаването на технически паспорт, Александър Гърдев каза, че тя ще бъде за за обследването и издаването, а размерът ще се определя от големината на жилището, като средства са само за издаване на технически паспорт, не за ремонти.

Той прогнозира, че е възможно е да има затруднения със събирането на тези суми, защото има много празни апартаменти по различни причини.

Гърдев информира, че през през последните години много пъти се е отлагало това паспортизиране и сега е дошъл крайният срок, а на санираните сгради от 2015 година насам е издаден технически паспорт и те няма да има нужда да го правят повторно.

Aко дадена сграда няма изготвен такъв паспорт, кметът на общината ще възложи изготвянето му, а собствениците ще трябва да заплатят процедурата. Това ще става по два начина - за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането или с доброволно споразумяване със собствениците на сградите. Това обясни наскоро и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев .След като това ново задължение бе оповестено "изникна" въпросът, колко пари ще струва на собствениците да бъдат "изрядни" граждани и да не попаднат в ръцете на частните съдебни изпълнители.в интеренет показа, че има богато разнообразие от консултантски фирми, които предоставят тази услуга.

Цената варира в зависимост от сложността на обекта, от неговата квадратура и от наличната му техническа документация между 2,50 и 5 лева на квадратен метър (без ДДС). Услугата влючва обследване и доклад по всички части на проекта и изготвяне на сертификат за енергийна ефективност на сградите, който е задължителна част от паспортите.

Техническият паспорт обаче е документ, който не може да се изготвя за отделни апартаменти или входове от сгради. Той се изготвя за цялата сграда. Това означава, че етажната собственост се явява възложител при изготвянето на технически паспорт, съответно тя е тази, която трябва да осигури заплащането му.

Глобата за неиздаден технически паспорт на сграда в законовия срок е 300 лева, а задължението паспорт да бъде съставен остава.Това е документ на хартиен и електронен носител, в който са описани всички специфични характеристики на сградата: архитектурни решения, изолации, конструктивна система, всичките й инсталации, в т.ч. електрическа, мълниезащитна, водопроводна, канализационна, отоплителна, вентилационна, климатична, противопожарната и други, в зависимост от наличието им в сградата.

Съществена част от техническия паспорт представлява и раздела за енергийната ефективност и енергийния сертификат на сградата.Паспортът има регистрационен номер. За сградите и самостоятелните обекти в сгради при наличие на одобрена кадастрална карта номерът съвпада с идентификатора на недвижимите имоти от кадастъра. Така по него ще може да бъде направена справка след въвеждане на единната информационна система за обекта.

Тази информация ще бъде платена за службите извън кадастъра и достъпна за нотариусите и банковите служители при предоставяне на кредит, например.

 В срок от три месеца след издаването на техническия паспорт, общото събрание на собствениците или на сдружението трябва да приеме решение за изпълнението на предписаните мерки и указания. С тях се определя и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.След това в техническия паспорт трябва да се отразяват всички промени в характеристиките на сградата, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща