БНБ повиши таксите на банките за потребители

Единствената услуга с намалена такса е за закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване от 3.00 лв. на 2.58 лв, а без промяна е таксата за онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка – остава 0.4

Икономика / България
3E news
628
article picture alt description

Българската народна банка (БНБ) публикува днес, 26 февруари, данни за средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители, са изчислени на база информация към 31 декември 2020 г., подадена от 18 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители.

Банките следва да съобразят приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка за основни операции със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 юни 2021 г. съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба № 3 на БНБ.

При съпоставката на двете приложения (от 26 февруари 2021 година и от 28 февруари 2020 година) прави впечатление, че повечето от таксите са увеличени между 1 стотинки и 61 стотинки, а единствената услуга, на която таксата е намалена, е за закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване от 3.00 лв. на 2.58 лв. Без такси са платежните операции, извършвани чрез платежни карти, вкл. чрез интернет.

Ето и някои от новите такси:

Откриване на разплащателни сметки

За откриване на разплащателна сметка в офис на банката поскъпването е с 0.61 лв. – от 1.94 лв. на 2.55 лв.;

За откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката поскъпването е с 0.10 лв. – от 1.42 лв. на 1.52 лв.;

Обслужване на разплащателна сметка

За обслужване на разплащателна сметка в офис на банката повишението е с 0.58 лв. – от 2.39 лв./месец на 2.97 лв./месец;

За обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката повишението е с 0.21 лв. – от 2.23 лв./месец на 2.44 лв./месец;

За закриване на разплащателна сметка в офис е, както вече посочихме, единствената, която поевтинява от 3.00 на 2.58 лв.

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка

На каса в офис на банката до 1 000 лв. повишението е с 0.55 лв. – от 2.26 лв. на 2.81 лв;

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката нарастването е с 0.06 лв. – от 0.19 лв. на 0.25 лв.

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка, поскъпването е с 0.17 лв. – от 0.98 лв. на 1.15 лв.

Плащане по директен дебит

Към сметка при същата банка повишението е с 0.33 лв. – от 1.72 лв. на 2.05 лв.

Към сметка при друга банка поскъпването е с 0.52 лв. – от 3.39 лв. на 3.91 лв.

Кредитен превод

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка повишението е с 0.24 лв. – от 1.48 лв. на 1.74 лв.

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка поскъпването е с 1 стотинка – от 0.43 лв. на 0.44 лв.

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка нарастването е с 0.63 лв. – от 3.25 лв. на 3.88 лв.

Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка повишението е с 0.02 лв. – от 1.01 лв. на 1.03 лв.

На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка увеличението е с 0.22 лв. – от 1.56 лв. на 1.78 лв.

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка таксата е без промяна – остава 0.49 лв.

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка поскъпването е с 0.54 лв. – от 3.24 лв. на 3.78 лв.

Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка нарастването е с 0.02 лв. – от 1.02 лв. на 1.04 лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща