Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 91.24 лв. за MWh с ден за доставка 25 февруари 2021 г.

Енергетика / България
3E news
511
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 91.24 лв. за MWh и количество от 67396.50 MWh с ден за доставка 25 февруари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 102.86 лв. за MWh, при количество от 37274.9 MWh.

Извънпиковата енергия (30121.6 MWh) е на цена от 79.63 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 62.8 лв. за MWh и количество от 2222.6 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 19 часа – 147.76 лв. за MWh при количество от 3476.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 85.21 лв. за MWh, при количество от 2182.5 MWh.

Спрямо стойността от 87.11 лева за MWh или 44.54 евро за MWh за 24 февруари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 25 февруари нараства до 46.65 евро за MWh (ръст с 4.7 % % ), според www.energylive.cloud, или 91.24 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 24 февруари 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1749.5 MWh при средно претеглена дневна цена от 94.40 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2112 MW или 41.10 %
кондензационните ТЕЦ с 1662 MW или 32.34 %,
топлофикационните ТЕЦ с 393 MW или 7.65 %,
заводските ТЕЦ – 183 MW или 3.56 %,
ВЕЦ с 53 MW или 1.03 %
малки ВЕЦ – 164 MW или с 3.19 %
вятърни електроцентрали – 119 MW и съответно 2.32 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 424 MW или 8.25 %

Био ТЕЦ – 29 MW или 0.56 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4769 MW.

Интензитета на СО2 е 333g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща