EK прие работна програма за общо 1,9 млрд. евро по Хоризонт Европа за 2021 година

До 25 февруари ще бъде отворена първата покана за представяне на предложения за субсидии за начинаещи изследователи с бюджет от 619 млн. евро.

Икономика / Свят
3E news
687
article picture alt description

Европейската комисия (ЕК) представи работната програма на Европейския научноизследователски съвет за 2021 г. Това е първата работна програма по линия на „Хоризонт Европа“ — новата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.

Работната програма включва три основни покани за представяне на предложения за действия, насочени към разширяване на границите на познанието. Финансирането е на обща стойност 1,9 млрд. евро. Европейският научноизследователски съвет (ЕНС) предлага субсидии за най-добрите изследователи от цял свят, готови да дойдат или да останат в Европа, за да работят за преломни научни и технологични открития, които могат да послужат за основа на нови отрасли, пазари и социални иновации на бъдещето.

По този повод комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Много се радвам, че днес приехме работната програма на Европейския научноизследователски съвет. Тази важна стъпка проправя пътя към обявяването на покани, благодарение на които най-добрите изследователи и техните екипи, намиращи се на различни етапи от своята кариера, могат да се занимават с научни изследвания за разширяване на границите на познанието. Тази първа покана ще подпомогне млади изследователи от цяла Европа, които създават свой собствен независим изследователски екип или програма. Те са бъдещето на европейските научни изследвания.“

 

Председателят на Европейския научноизследователски съвет проф. Жан-Пиер Бургиньон каза: „Научният съвет на ЕНС приема с удовлетворение факта, че в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ ЕНС може да продължи да подкрепя европейските изследователи и техните най-иновативни идеи. Ние ще можем да им предоставим повече субсидии, отколкото когато и да било. Благодарение на ангажираността на Европейската комисия и на изключителната всеотдайност на работещите в изпълнителната агенция, ние сме готови да обявим на 25 февруари поканата за 2021 г. за представяне на предложения за субсидии за начинаещи изследователи.“

Първите покани за представяне на предложения през 2021 г.

В дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. е заложено ЕНС да получи по линия на програмата „Хоризонт Европа“ над 16 млрд. евро, което представлява увеличение с 22 % спрямо предходната програма „Хоризонт 2020“.

Първата покана, която ЕНС ще обяви в рамките на новата поредица от конкурси, е за субсидии за начинаещи изследователи Чрез тях ще бъдат подпомогнати най-добрите изследователи, които създават свой независим изследователски екип или програма. Поканата ще бъде обявена на 25 февруари. Нейният бюджет е 619 млн. евро, а срокът за кандидатстване — 8 април.

Тя ще бъде последвана от други конкурси за безвъзмездни средства в съответствие с календара на работната програма: На 3 март ще бъде обявена поканата за субсидии за утвърдените изследователи, които консолидират своя независим изследователски екип или програма. Нейният бюджет е 633 млн. евро. Срокът за кандидатстване е 20 април. На 20 май ЕНС ще обяви покана за субсидии за водещи изследователи. Нейният бюджет е 626 млн. евро, а срокът за кандидатстване — 31 август.

Поради преминаването към новата рамкова програма, в работната програма за 2021 г. не са включени субсидиите за синергия. Тяхното предоставяне ще се възобнови вероятно с работната програма за 2022 г. субсидиите за доказване на концепция са в процес на преразглеждане от Научния съвет (управителния орган на ЕНС), поради което също не присъстват в настоящата работна програма.

Работната програма за 2021 г. обхваща също така други действия и обществени поръчки, целящи да се осигурят условия на Научния съвет да изпълнява задълженията и мандата си, включително назначаването на независими експерти по време на подготовката на поканите и оценяването на предложенията, за оценка на съответствието с етичните стандарти и за проследяване на изпълняваните проекти. В нея са включени и задълженията на Научния съвет за създаване на цялостна стратегия на ЕНС и за наблюдение на качеството на изпълнението на програмата от научна гледна точка.

До момента са финансирани 9500 изследователи

ЕНС отпуска субсидии чрез открити конкурси за проекти, ръководени от начинаещи и утвърдени изследователи. Подборът е подчинен на един-единствен критерий — високите научни постижения, като стремежът е в Европа да бъдат привлечени най-добрите изследователи от цял свят. До момента ЕНС е финансирал над 9 500 отлични изследователи, намиращи се на различни етапи от своята кариера, и над 70 000 постдокторанти, докторанти и други лица, работещи в техните изследователски екипи. При независим преглед, извършен през 2020 г., беше констатирано, че около 80 % от финансираните проекти представляват научни пробиви или значителни постижения. Това свидетелства за забележителното качество на научните изследвания, финансирани от ЕС.

Повече за планираните покани през 2021 година може да научите ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща