Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 94.81 лв. с ден за доставка 23 февруари 2021 г.

Енергетика / България
3E news
514
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 94.81 лв. за MWh и количество от 69052.70 MWh с ден за доставка 23 февруари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 99.78 лв. за MWh, при количество от 38617.7 MWh.

Извънпиковата енергия (30435.0 MWh) е на цена от 89.84 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 85.21 лв. за MWh и количество от 2257 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 18 - 20 часа – 113.32 – 113.34 лв. за MWh при количество от 3068.7 – 3150.1 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 75.31 лв. за MWh, при количество от 2341.1 MWh.

Спрямо стойността от 98.76 лева за MWh или 50.49 евро за MWh за 22 февруари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 23 февруари намалява до 48.48 евро за MWh (спад с 4.0 % % ), според www.energylive.cloud, или 94.81 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 22 февруари 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1623.8 MWh при средно претеглена дневна цена от 101.36 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2117 MW или 39.78 %
кондензационните ТЕЦ с 1728 MW или 32.47 %,
топлофикационните ТЕЦ с 412 MW или 7.74 %,
заводските ТЕЦ – 181 MW или 3.40 %,
ВЕЦ с 161 MW или 3.03 %
малки ВЕЦ – 172 MW или с 3.23 %
вятърни електроцентрали – 1 MW и съответно 0.02 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 525 MW или 9.86 %

Био ТЕЦ – 25 MW или 0.47 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 5061 MW.

Интензитета на СО2 е 328g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща