IRENA: Трансформация на глобалната енергийна система

Пътна карта до 2050 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
6352
article picture alt description

Нов доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) показва, че увеличаването на използването на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) в съчетание с електрификацията на потреблението на енергия може да обезпечи над три четвърти от изхвърлянето на емисиите, свързани с енергетиката, което е необходимо за постигане на глобалните цели в областта на климата.

Електрификация

Според последният доклад на IRENA: “Преобразуване на глобалната енергийна система: пътна карта до 2050 г.", представена на 9 април в рамките на Берлинския диалог по отношение на трансформацията на процесите в сектора на енергетиката, от порядъка на 86 % от световното търсене на електроенергия може да бъде удовлетворено с използването на възобновяеми източници на енергия (в рамките на сценария Remap Case, при осъществяването на което ще се изпълнят целите на Парижкото споразумение за климата).


Електричеството ще съставлява почти половината от крайното потребление на енергия. Глобалното производство на електроенергия през този период ще се увеличи почти двойно, като основната част от нея ще се произвежда от вятър и слънце.

„Надпреварата за безопасно климатично бъдеще влезе в решаващ етап“, смята генералният директор на IRENA Francesco La Camerа. „Възобновяемите източници на енергия са най-ефективното и леснодостъпно решение за обръщане на тенденцията на ръст на емисиите от СО2. Съчетанието на възобновяемите източници на енергия с по-голяма електрификация може да осигури 75 % от необходимото съкращение на въглеродните емисии, свързани с енергетиката. (графика 2).

Какви ще са инвестициите, необходими за енергийната трансформация според сценария Remap ?

Според настоящите, планирани политики, в глобалният енергиен сектор ще се наблюдават кумулативни инвестиции от порядъка на 95 трилиона долара за периода до 2050 г. Преходът към декарбонизиране на  глобална енергийна система ще изисква увеличаване на инвестициите в енергийния сектор с още 16% (допълнително 15 трилиона долара до 2050 г.).

Общо 110 трилиона щатски долара ще бъдат инвестирани в енергийната система, което представлява средно 2% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) на година през периода. Съответно вида на инвестиции ще се променя, преминавайки от сектора на изкопаемите горива към енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и необходимата инфраструктура. Важното е, че необходимите допълнителни инвестиции, са с 40% по-ниски от очакваните в предишния анализ на IRENA за 2018 г., което се дължи до голяма степен на бързо намаляващите разходи за възобновяема енергия и потенциала за по-нататъшно намаляване на разходите, както и появата на по евтини и ефективни решения за електрификация, се казва в доклада. (Графика 3).

 

Цифрата е внушителна, но според изчисленията на IRENA тези инвестиции ще се откупят. През следващите 30 години световната икономика като цяло ще икономиса до 160 трилиона долара, спестявайки от разходите от здравеопазване, енергийни субсидии и от щетите, свързани с промените в климата. Всеки долар, похарчен за прехода към нови източници на енергия ще се откупи седем пъти. През 2050 г. енергийната трансформация ще осигури допълнителен ръст на БВП от 2,5 %.

„Преходът към възобновяеми източници на енергия има икономически смисъл“, добавя  La Camerа. „Към средата на столетието, световната икономика ще стане по-голяма, а работните места, създадени в сектора на енергетиката ще повишат заетостта с 0,2 %. Политиката, насочена към съдействие на обоснован, справедлив и приобщаващ преход може максимално да увеличи изгодите за различните страни, региони и общества. Това би ускорило и постигането на достъпен и универсален достъп до енергия. Преобразуването на глобалната енергийна система излиза извън рамките на преобразуването на сектора на енергетиката. Това е преобразуване на нашата икономика и общество“.

За постигане на глобалните цели в областта на климата през 2050 г- е необходимо да се намалят глобалните емисии със 70 % по отношение на днешното ниво. Изхвърлянията на СО2 свързани с енергетиката обаче продължават да нарастват средно с над 1 % годишно в разстояние на последните 5 години. Изискват се по-решителни действия за постигането на целите в областта на възобновяемите енергийни източници и климата.

Пътната карта на IRENA препоръчва вниманието на националните политики по отношение на дългосрочните стратегии да са насочени към постигане на нулеви въглеродни емисии. В нея се подчертава необходимостта от стимулиране и използване на иновациите.

 

Пълният доклад на IRENA: GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION A ROADMAP TO2050 : https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Apr/IRENA_Global_Energy_Transformation_2019.pdf

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща