Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 78.50 лв. за MWh с ден за доставка 20 февруари 2021 г.

Енергетика / България
3E news
685
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 78.50 лв. за MWh и количество от 58750.70 MWh с ден за доставка 20 февруари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 87.18 лв. за MWh, при количество от 31070.2 MWh.

Извънпиковата енергия (27680.5 MWh) е на цена от 69.83 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 70.06 лв. за MWh и количество от 2337 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 19 часа – 105.04 лв. за MWh при количество от 2812.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 54.63 лв. за MWh, при количество от 2256.5 MWh.

Спрямо стойността от 109.58 лева за MWh или 56.03 евро за MWh за 19 февруари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 20 февруари намалява до 40.14 евро за MWh (спад с 28.4 % % ), според www.energylive.cloud, или 78.50 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 19 февруари 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1084.5 MWh при средно претеглена дневна цена от 108.52 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2116 MW или 34.94 %
кондензационните ТЕЦ с 2060 MW или 34.02 %,
топлофикационните ТЕЦ с 460 MW или 7.60 %,
заводските ТЕЦ – 190 MW или 3.14 %,
ВЕЦ с 864 MW или 14.27 %
малки ВЕЦ – 165 MW или с 2.72 %
вятърни електроцентрали – 0 MW и съответно 0.00 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 173 MW или 2.86 %

Био ТЕЦ – 28 MW или 0.46 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 5683 MW.

Интензитета на СО2 е 346g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща