Доходите на домакинствата се увеличават с 2 процента през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Средният доход на едно лице от домакинство е 1 805 лв., изчисли НСИ

Икономика / България
3E news
299
article picture alt description

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 805 лв. и нараства с 2.0% спрямо същото тримесечие на 2019 година, показват обявените на 16 февруари данни от Националния статистически инстиут (НСИ).

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.1%), следван от доходите от пенсии (30.1%) и от самостоятелна заетост (6.2%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 2.1 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 2.8 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

- Доходът от работна заплата намалява от 996 на 976 лв. (с 1.9%).

- Доходът от самостоятелна заетост намалява от 113 на 112 лв. (с 0.6%).

- Доходите от пенсии се увеличават от 483 на 544 лв. (с 12.6%).

- Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 53 на 50 лв. (със 7.1%).

През четвъртото тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.2%, а делът на дохода от натура - 0.8%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 681 лв. и се увеличава с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (28.8%), следвани от разходите за жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.3%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.9 процентни пункта, делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование - с 0.5 процентни пункта, а делът на разходите за жилище се увеличава с 1.0 процентен пункт.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

- Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 495 на 485 лв. (с 2.1%).

- Разходите за алкохолни напитки и цигари намаляват от 73 на 71 лв. (с 2.9%).

- Разходите за облекло и обувки нарастват от 63 на 64 лв. (с 1.6%).

- Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 286 на 306 лв. (с 6.9%).

- Разходите за здравеопазване намаляват от 118 на 117 лв. (с 0.4%).

- Разходите за транспорт и съобщения намаляват от 191 на 189 лв. (с 0.8%).

- Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 69 на 61 лв. (с 11.5%).

- Разходите за данъци и социални осигуровки остават без промяна - 216 лева.

Потребление на домакинствата

През четвъртото тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., както следва:

- Увеличава се потреблението на: плодове - от 12.8 на 13.6 кг, прясно мляко - от 4.4 на 4.9 л, картофи - от 6.8 на 7.1 кг, кисело мляко - 7.0 на 7.2 кг, и месо - от 9.4 на 9.5 килограма.

- Намалява потреблението на: захар - от 1.8 на 1.6 кг, хляб и тестени изделия - от 20.6 на 20.5 кг, зеленчуци - от 16.8 на 16.7 кг, месни произведения - от 3.6 на 3.5 кг, и олио - от 3.1 на 3.0 литра.

- Без промяна остава потреблението на сирене, яйца и зрял фасул.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща