Не се очаква увеличение на цената на тока

Енергетика / България
3E news
1172
article picture alt description

Не се очаква увеличение на цената на електроенергията. Това става ясно от проекторешението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод внесеният от Националната електрическа компания (НЕК) доклад. С него общественият доставчик уведомява регулаторът за повишение разходи за закупуване на електрическа енергия от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, тъй като цените на квотите парникови газове са по-високи спрямо заложените в решението от месец юли. В частност се уточнява, че в решението на КЕВР от 1 юли миналата година е заложена цена на квотите парникови газове по цена от 22 евро на тон, а към настоящия момент те надхвърлят 31 евро на тон. Откритото заседание и обсъждането в КЕВР е насрочено за 17 февруари 2021 г.

„Горните факти и обстоятелства, настъпили след приемане на Решение No Ц-29 от 01.07.2020 г. на КЕВР водят до отклонение между признатите от КЕВР прогнозни разходи на НЕК ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, съответно на ФСЕС и тези, които същите действително извършват.Това, от своя страна, обосновава необходимост от изменение на цените на електрическата енергия“, заявяват от НЕК.

В доклада се коментира и промяна на струкутара на разходите на оператора на електрическата мрежа (ЕСО), заради промяната на схемата за закупуване на студен резерв с тази за първично, вторично и третично регулиране.  

Според работната група към енергийния регулатор обаче коментират, че тези допълнителни разходи ще се компенсират от натрупаните средства във Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). В резултат на това няма да има необходимост от увеличаване на цената на електрическата енергия.

След анализ на приходите на ФСЕС (по чл. 36д, ал. 1, т. 2 от ЗЕ) за настоящия ценови период се установява, че в резултат на динамиката на цените, съответно на приходите от продажба на квоти емисии, във фонда ще се натрупа излишък от средства, в размер на около 159 млн. лв., които са достатъчни, за да не се формира дефицит във ФСЕС в резултат на по-високите разходи за компенсиране на електрическата енергия, произведена от производителите със сключени със споразумения за изкупуване на енергия , при запазване на цената за задължения към обществото в размера, утвърден с решението на регулатора от 1 юли миналата година, става ясно от доклада на работната група.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща