Три фонда с ресурс от 1 728.5 млн. лв. ще финансират икономическата трансформация на бизнеса

Целта е тези фондове да генерират активизирането и на допълнителни частни инвестиции, предвижда новия вариант на Плана за възстановяване и устойчивост

Икономика / България
Рая Лечева
7649
article picture alt description

Три фонда с ресурс от 1 728.5 млн. лв. ще финансират икономическата трансформация на бизнеса, предвижда новия втори вариант на Плана за възстановяване и устойчивост на България. Планът е част от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, който ще насърчи допълнително зелената и дигитална трансформация едновременно с мерки за възстановяване от COVID-19. Механизмът е водещият инструмент в основата на NextGenerationEU, който ще предостави безпрецедентен ресурс от 672.5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите членки.

За България се предвижда безпрецедентен финансов ресурс от около 12 млрд. лева, които би трябвало да привлекат и допълнителни частни инвестиции.

Новото в Плана за възстановяване в сферата Иновативна България е направление Интелигентна индустрия, в което се обособява специална програма за предоставяне на подкрепа на българските малки и средни предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика.

За разлика от първия вариант на Плана, в който предложения с привличане на допълнителен частен ресурс, липсваха, сега мерките за малките предприятия предвиждат привличане на собствен ресурс. Въпросът е доколко малкият и среден бизнес ще успее да се включи ефективно и да се възползва от новото финансиране. От друга страна е важно създаването на ясни механизми, които да активизират бързото им вливане в икономиката.

Освен инструмент за насърчаване на икономическата трансформация, своевременното изпълнение на програмата ще е и катализатор на икономическото възстановяване на българските предприятия от негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията, смята правителството.

Програмата се състои от три фонда. Фонд 1 е за „Технологична модернизация“, Фонд 2 – „Зелен преход“ и Фонд 3 – „Дигитализация“.

Нови технологии в малките и средни предприятия

В рамките на Фонд 1 ще бъдат обявени 2 допълващи се процедури. Едната за предоставяне на подкрепа на високотехнологичните компании от национално определените приоритетни сектори от Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2021-2027 г. за въвеждане на нови технологии с know-how, софтуер и машини от следващо поколение. В същото време въвеждане на нова технология/know how и/или иновация и закупуване на ново технологично оборудване за тази цел за ниско и средно технологични компании, за да придобият пазарно иновативно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за диверсификация на своето производство.

За целите на на Фонд 1 са планирани 400 млн. лв. от Инструмента за възстановяване и устойчивост, които се очаква да катализират и 570 млн. лв. частни инвестиции.

ВЕИ за индустрията за собствени нужди и локални съоръжения за съхранение на енергия

Фонд 2 също е структуриран в две направления. От една страна реализация на пилотна схема, подпомагаща малките и средни предприятия за едновременно изграждане на нови ВЕИ за собствени нужди и локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Второто направление в рамките на този фонд предвижда предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии на МСП от въглеродоинтензивните сектори на българската икономика.

За целите на оперирането на Фонд 2 са планирани 250 млн. лв. от Инструмента за възстановяване и устойчивост, които се очаква да катализират и 237.5 млн. лв. частни инвестиции.

Фонд 3- Третият фонд ще предоставя подкрепа за въвеждане на решения от началните два етапа на дигитализация (първо ниво „Компютъризация“ и второ ниво „Свързаност“), както и подкрепа за въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията.

Ваучерни схеми и иновационни хъбове за дигитализация

Ще бъдат подпомагани МСП от всички сектори на икономиката, а подкрепата ще се реализира чрез ваучери. Компютъризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите на нива на цифрова трансформация.

Началните два етапа на дигитализация, подкрепяни по настоящото направление, са последвани от четири допълнителни етапи, в които се развиват необходимите за Индустрия 4.0 технологии, за които ще бъде осигурено финансиране по линия на Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027. Същевременно, Фонд 3 ще подпомага и създаването на дигитални иновационни хъбове, като допълва изграждането на Европейската мрежа от иновационни хъбове чрез изграждане на местна регионална мрежа. По инициативата ще бъдат подпомогнати проекти, попаднали в националната селекция за избор на европейски цифрови иновационни хъбове по програма Цифрова Европа 2021-2027 г. и получили печат за съвършенство от ЕК.

Инвестиции в дейности с най-високи емисии

Успешно преминалите процедурата по селекция, но неполучили финансиране, ще могат да подадат заявление за подкрепа след адаптиране на проектните си предложения спрямо изискванията на схемата, обявена в рамките на настоящото направление. По този начин ще бъде увеличена подкрепата за въвеждане на иновации в икономическите дейности с най-високи емисии на CO2, по данни от Евростат за 2017 г.. Това са производство на електрическа енергия и газообразни горива, производство на продукти от други неметални минерални суровини, химични продукти, хартия, картон и изделия от хартия и картон, производство на основни метали, дървен материал, изделия от дървен материал и корк, производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия и лекарствени изделия.

За Фонд 3 са планирани 250 млн. лв. от Инструмента за възстановяване и устойчивост, които се очаква да катализират и 21 млн. лв. частни инвестиции.

Общият планиран ресурс по Програмата за икономическа трансформация е 1 728.5 млн. лв. (900 млн. лв. за сметка на Инструмента за възстановяване и устойчивост) с период на изпълнение 2021-2026 г..

Направлението Интелигентна индустрия е част от приоритет едно на Плана за възстановяване и устойчивост – Иновативна България, по който се предвиждат 25,8% от средствата и включват инвестиции в образование, научни изследвания и интелигентна индустрия.

Втория междинен вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост и повече за всички конкретни направления и проекти може да откриете ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща