Експертният съвет на Пловдив не прие прединвестиционните проучвания по проекта Въча

Икономика / България
3E news
890
article picture alt description

Областният експертен съвет с категорично мнозинство не прие прединвестиционните проучвания по проекта  за  водоснабдяването на Пловдив и още 6 общини в областта от каскада „Доспат – Въча“. Това стана ясно след проведеното гласуване, в което участваха близо 30 институции, сред които пет министерства и техните регионални структури, „НЕК“ ЕАД, както и засегнатите общини. Преди гласуването изпълнителите представиха предпроектната разработка, а институциите  становищата си, съобщиха от Областна администрация Пловдив.

„В този проект, важен за нашия регион, няма място за политика и популизъм. Единствено държа на сериозна експертиза и проучванията да доведат до реален изпълним проект, който в максимална степен да защитава обществения интерес и да бъде финансово обоснован и целесъобразен. Няма как да се съглася с проучвания, които оскъпяват стойността на проекта от 270 милиона лева до над 600 милиона лева и водят до поскъпване на цената за потребителите и  то без да е направен цялостен физико-химичен анализ на съдържанието на водата, коментира след провеждането на Експертния съвет областният управител Дани Каназирева.

По време на съвета тя представи  становището на  МРРБ, което е в 20 страници и има редица забележки . Становището съвпада с това на специалистите в Областна администрация.

Според експертите са констатирани  няколко съществени пропуски и непълноти  в представения проект, както и недостатъци в самата му разработка съгласно заданието. Също така няма проект за следваща фаза. Няма съгласуване на пунктове за водовземемане. Основен проблем е, че по посочените два варианта за водовземане има категоричен отказ за съгласуване от „НЕК“ ЕАД.  Освен това липсва технология на пречистване, доказана с пилотна инсталация, определената санитарно-охранителна зона е необоснована. Липсата  на ясно място за водовземане води до неприложимост на представените варианти на довеждащия водопровод, пречиствателната станция за питейна вода и водоеми. Налице е необосновано удължаване с над 10 км на водопроводите до населените места. Предложените варианти за водовземане, с възможно най-висока кота, налагат изграждането на 5 км. трасе на довеждане на водата по десния бряг на река Въча в скалист терен като същевременно осигуряването на трасето не е калкулирано в стойността на обекта. Водовземането е качено на такава височина, защото  в проекта е предвидено изграждане на ВЕЦ по трасето, което не е основна задача на разработката и води до оскъпяването й. Стойността, която е предложена, е 600 милиона лева, но редица пропуски в разработката, ще доведат до нейното покачване с най-малко 100 милиона лева. Това ще оскъпи водата до крайния потребител и ще е на цена от 3,38 лв през първата година след изпълнение на проекта. Според експертите на Областна администрация , ако се изпълни така оскъпен проектът, то цената на водата ще е още по-висока.

„Ние сме за проекта Въча и за реализирането му, но при ясно обосновани и доказани технически и икономически решения“, заключи Каназирева.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща