Европейският парламент направи важна стъпка към отпускането на 672,5 млрд. евро заеми за възстановяване на държавите от COVID-19

Европейската комисия приветства решението на ЕП, защото това прави възможно влизането в сила на Механизма за възстановяване и устойчивост през втората половина на февруари.

Икономика / Свят
Рая Лечева
529
article picture alt description

Европейската комисия приветства днешния вот на Европейския парламент, който потвърди политическото споразумение относно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост, постигнато през декември 2020 г. Той бележи важна стъпка към предоставянето на 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства на държавите членки в подкрепа на реформите и инвестициите. Пълният текс на съобщението от ЕК може да видите тук.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на NextGenerationEU — плана на ЕС, който ще ни позволи да излезем по-силни от пандемията от COVID-19. Той ще играе решаваща роля за подпомагане на Европа да се възстанови от икономическото и социалното въздействие на пандемията и ще спомогне за повишаване на устойчивостта на икономиките и обществата в ЕС и за гарантиране на екологичния и цифровия преход.

Планове за възстановяване и устойчивост

Одобрението на Европейския парламент прави възможно влизането в сила на Механизма за възстановяване и устойчивост през втората половина на февруари. След това държавите членки ще могат официално да представят своите национални планове за възстановяване и устойчивост, които ще бъдат оценени от Комисията и приети от Съвета. В Плановете за възстановяване и устойчивост се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които ще бъдат подкрепени от Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията вече провежда интензивен диалог с всички държави членки относно изготвянето на тези планове.

Предварителното финансиране на 13 % от общата сума, разпределена за държавите членки, ще бъде предоставена на разположение веднага след одобряването на Плановете за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира, че финансирането по Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъде получено възможно най-бързо там, където е необходимо.

Цели на Механизма за възстановяване и устойчивост

Механизмът за възстановяване и устойчивост включва шест стълба: екологичен преход; цифрова трансформация; икономическо сближаване, производителност и конкурентоспособност; социално и териториално сближаване; здравна, икономическа, социална и институционална устойчивост; политики за следващото поколение.

Той ще помогне на ЕС да постигне целта си за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и да поеме по пътя на цифровия преход, като в хода на този процес създаде работни места и стимулира растежа.

Най-малко 37% от инвестициите и реформите трябва да са в областта на климата

Най-малко 37 % от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки от националните планове за възстановяване и устойчивост, трябва да са предназначени за подкрепа на целите в областта на климата.

Най-малко 20 % от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки от националните планове, трябва да са предназначени за подкрепа на цифровия преход.

Механизмът също така ще помогне на държавите членки да се справят ефективно с предизвикателствата, откроени в съответните специфични за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър за координация на икономическите и социалните политики.

Очакванията са Механизмът да влезе в сила през втората половина на февруари

Съветът също трябва официално да одобри постигнатото споразумение, преди председателите на Съвета по икономически и финансови въпроси и на Европейския парламент да могат да го подпишат. След това регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник, което ще позволи влизането му в сила в деня след публикуването му. Комисията очаква всички необходими формални стъпки да бъдат приключени навреме, за да може Механизмът за възстановяване и устойчивост да влезе в сила през втората половина на февруари.

ЕК иска полза за гражданите от мерките за възстановяване

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Победата над вируса с помощта на ваксините е от жизненоважно значение. Трябва обаче и да помогнем на гражданите, предприятията и общностите да излязат от икономическата криза. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще осигури 672,5 милиарда евро именно за тази цел. Той ще инвестира в една по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-устойчива Европа, което ще е от полза за всички в дългосрочен план. Приветствам положителния вот на Европейския парламент като важна стъпка към задействане на Механизма за възстановяване и възстановяване.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Механизмът предоставя на държавите от ЕС уникална възможност да изградят наново и да обновят икономиките си за света след COVID. Той ни дава шанс да изградим устойчивост и едно по-цифровизирано и по-екологосъобразно бъдеще. За това са нужни както подходящи инвестиции, така и подходящи реформи. За да се възстановят от кризата и да посрещнат предизвикателствата на 21-ви век, държавите членки трябва да се възползват от възможността, предоставена от финансирането по Механизма за възстановяване и устойчивост, за да преодолеят затрудненията в своите икономики и да обновят остарелите политики и практики. Призоваваме държавите членки да продължат да работят в тясно сътрудничество с Комисията за съставянето на солидни и надеждни планове за възстановяване и устойчивост. Това ще ни позволи да започнем да предоставяме финансирането възможно най-скоро. Благодаря на Европейския парламент за неговата подкрепа и за бързината, с която одобри Механизма за възстановяване и устойчивост.

Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: Днешното гласуване в Европейския парламент е следваща крачка по пътя към влизането в сила на Механизма за възстановяване и устойчивост. Водена от ужасния шок от пандемията, Европа предприе историческа стъпка. Направихме нещо, което беше немислимо само преди една година: създадохме общ инструмент, финансиран от общ дълг, за да постигнем обща цел. В продължение на няколко месеца Комисията работи усилено с правителствата за изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост. Сега всички ние трябва да увеличим усилията си и да гарантираме, че ще се възползваме от тази уникална възможност, за да променим икономиките си за общото благо на всички европейци.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща