Производството на ток расте, износът продължава да спада, делът на ВЕИ в преносната и в разпределителната мрежа леко нараства

Повечето показатели от началото на годината до седми април спрямо същия период година по-рано остават положителни, но има сигнали, които експертите може би трябва да разчетат

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2781
article picture alt description

Производството на електроенергия до първите дни на месец април тази година, спрямо миналата продължава да нараства, а потреблението да намалява, макар и незначително. Спад и то доста висок се отчита за пореден път при износа на електроенергия и сега въпросът е дали това вече не е знак за проблем.  Участието на базовите централи и това на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава положително. В процентно отношение, в сравнение със седмица по-рано обаче има спад от около пет процента. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава с доста висок темп отрицателното си участие. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/ за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 7 април 2019 г. спрямо същия период година по-рано.

Производството на електроенергия за времето от първи януари до седми април тази година нараства с 4.48 %, спрямо същия период на предходната 2018 г. Така например, ако през сравнявания период година по-рано производството на електроенергия е било в обем от 13 022 623 MWh, то сега нараства до 13 606 474 MWh, сочат данните.

Потреблението на електроенергия намалява незначително, но  в процентно отношение, спрямо данните от миналата седмица нараства. Разбира се, също незначително. Ако за посочения период от началото на годината до седми април потреблението на електроенергия е било в обем от 11 826 962 MWh, то сега намалява до 11 774 279 MWh, което и спад от незначителните 0.45 на сто. За сравнение към края на март, според отчетените данни отпреди седмица спадът бе малко по-висок – минус 0.95 %.

Износът на електроенергия за пореден отчетен период започва да намалява. Разбира се, все още остава над 50 на сто, но е факт, че средно на седмица понижението при износа е огромно – между 7 до 10 процента, според груби сметки. Това вече е симптом за нещо в системата и от своя страна може да се превърне в проблем, ако своевременно не се обърне внимание. Ако през миналата година износът е бил в обем от 1 195 661 MWh, то сега се увеличава до 1 832 195 MWh. Това е ръст от 53.24 %. В същото време, в процентно отношение това е спад с 16 процента само за последните две седмици.

Участието на базовите централи остава положително и то на доста добро ниво в сравнение с показателите от гоина по-рано.. За сравнение, ако за посочения период от началото на 2018 г.  до 7 април базовите централи са участвали с 10 869 263 MWh, то сега нараства до 11 796 527 MWh. Това е ръст от 8.53 процента и разбира се, трябва да се отчете и подобрение в процентно отношение и спрямо седмица по-рано.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа за сравнявания период на настоящата и миналата година от началото на януари до седми април остава също положителен. За сравнение, ако през миналата година ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 344 110 Mwh, то за посочения период на настоящата година участието се увеличава до 357 869 MWh , или с 4.00 %. В частност това се дължи в по-малко степен на вятърните (плюс 1.99 %) мощности и в значителна степен на слънчевата енергия (плюс 25.33 %). Биомасата и през този сравняван период остава с отрицателно участие от (минус) 18.87 %. Разбира се, има  спад при участието на ВЕИ в преносната мрежа спрямо седмица по-рано, когато бе отчетен ръст от 8.15 %, но както знаем този тук голямо значение имат климатичните фактори.

При участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също се наблюдава спад, въпреки запазване на положителния ръст от плюс 22.56 %. За сравнение, ако през сравнявания период на 2018 г. делят на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил от порядъка на 410 899 MWh, то сега той се увеличава до 503 599 MWh. В частност това се дължи както на високият дял на мощностите от вятър (плюс 19.01 %) , така и на тези от фотоволтаици (плюс 35.62 %), докато биомасата отново остава с отрицателно участие – минус 5.73 %.

Продължава драстичния спад на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), като този път той вече достига до минус 32.17 %. За сравнение, ако за времето от първи януари до седми април 2018 г. ВЕЦ са участвали с 1 398 351 MWh, то сега се свива до 948 479 MWh. Преди седмица бе отчетен спад (минус) от 29.78 %. Грубите и нерадостни сметки ще оставим на експертите, като разбира се и при този източник се отчетат климатичните особености.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща