Берг Монтана Фитинги ЕАД се довери на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги за извършване на цялостно енергийно обследване

Енергетика / България
3E news
941
article picture alt description

Водещият производител на тръбни чугунени фитинги, отливки и детайли от стомана и желязо, чиято производствена дейност се реализира в град Монтана, избра ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги за свой партньор в извършването на енергиен одит. Берг Монтана Фитинги ЕАД е едно от най-големите индустриални предприятия в Северозападна България и един от основните производители на арматура на Балканския полуостров. Спецификата на производство и използването на енергоемки машини ги прави и един от най-големите консуматори на електрическа енергия.

„Предвид нашето задължение пред АУЕР за извършване на енергиен одит се обърнахме към нашия доставчик на електроенергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги за изпълнението на тази дейност. Изключително удовлетворени сме от работата на техните специалисти по енергийна ефективност за изготвянето на енергиен доклад и анализ на ефикасността на реализираните от нашата компания енергоспестяващи мерки“, коментира съвместната работа с енергийния търговец изпълнителният директор на Берг Монтана Фитинги ЕАД г-н Антон Илиев.

За разработения от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги доклад относно ефективността на реализирани енергоспестяващи мерки в Берг Монтана Фитинги, АУЕР издаде на компанията Удостоверение за енергийни спестявания за 3740 MWh. Предприетите мерки в предприятието ще редуцират разхода на енергия, което ще доведе до спестяване на 273 тона емисии CO2 годишно.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е първият търговец на електроенергия в България с лиценз за обследване за енергийна ефективност. Услугите на компанията в областта на енергийния одит включват: оценка на потенциала за редуциране енергопотреблението на сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, определяне и изготвяне на технико-икономически оценки на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), с провеждане на необходими измервания, изготвяне на енергиен одит, включително за целите и задълженията пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща