Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 73.80 лв. за MWh с ден за доставка 8 февруари 2021 г.

Енергетика / България
3E news
415
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 73.80 лв. за MWh и количество от 70059.50 MWh с ден за доставка 8 февруари 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 92.33 лв. за MWh, при количество от 39311.6 MWh.

Извънпиковата енергия (30747.9 MWh) е на цена от 55.28 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 41.38 лв. за MWh и количество от 2338.8 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 10 часа – 105.06 лв. за MWh при количество от 3858.9 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 1.73 лв. за MWh, при количество от 2417.2 MWh.

Спрямо стойността от 36.28 лева за MWh или 18.55 евро за MWh за 7 февруари 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 8 февруари нараства до 37.74 евро за MWh (ръст със 103.4 % ), според www.energylive.cloud, или 73.80 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 7 февруари 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3912.1 MWh при средно претеглена дневна цена от 48.85 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2111 MW или 46.12 %
кондензационните ТЕЦ с 1372 MW или 29.98 %,
топлофикационните ТЕЦ с 332 MW или 7.25 %,
заводските ТЕЦ – 159 MW или 3.47 %,
ВЕЦ с 263 MW или 5.75 %
малки ВЕЦ – 210 MW или с 4.59 %
вятърни електроцентрали – 48 MW и съответно 1.05 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 63 MW или 1.38 %

Био ТЕЦ – 19 MW или 0.42 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4548 MW.

Интензитета на СО2 е 296g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща