Коалиция "За зелен рестарт" напомня за необходимостта от зелен фокус в Плана за възстановяване

Зелен инвестиционен фонд, климатичен фонд, информиране на гражданите да участват като производители на енергия, определяне на екосистемните услуги са част от предложенията преди представянето на втори вариант на Плана за възстановяване и устойчивост.

Климат / България
3E news
828
article picture alt description

“Правителството продължава да не откликва достатъчно на експертната общност и затова в новото отворено писмо до Министерския съвет и екипа на вицепремиера г-н Томислав Дончев Коалицията “За зелен рестарт” представя разработени 5 основни приоритетни предложения в сферите иновации и стартъп развитие, климат, енергия, кръгова икономика и биоразнообразие и земеделие. Това се случва броени дни преди представянето на втори вариант на Плана за възстановяване и устойчивост, по който България очаква да получи малко над 12 млрд. лева за икономическо възстановяване, основано на кръговата икономика и зелената трансформация. 

Основните предложения на Коалицията, в която влизат MOVE.BG, “Грийнпийс”-България, WWF България и “Институт Кръгова Икономика” са:

Подкрепа на иновациите и развитието на стартъп средата - създаване на Фонд (Green Investment Fund) за финансова и експертна подкрепа за зелени и дигитални иновативни малки и средни предприятия с фокус върху тези в начална и активна фаза (startups и scaleups);

Кръгова икономика - информираност на българското общество относно предизвикателствата пред зеленото развитие на ЕС и детайлно разбиране на средствата за тяхното преодоляване на национално и местно ниво. Разработване и прилагане на цялостна политика за образование и информираност по темите на устойчивото икономическо развитие в България;

Възобновяема енергия - гарантирано участие на гражданите в енергийната система, като производители на енергия (за електричество, отопление, охлаждане, съхранение и транспорт) за собствени нужди, чрез благоприятна промяна в законодателството, достъпни финансови инструменти, информационна кампания и ангажиране на всички заинтересовани страни в процеса;

Климатични промени - създаване на специализиран климатичен фонд за подкрепа разработването на научноизследователски и развойни дейности (НИРД) и внедряване на резултатите от технологични изследвания, програми и проекти, които водят до намирането и прилагането на авангардни решения за справяне с климатичната криза, в т.ч. ускорено внедряване на наличните екологични технологии, като електролиза, термопомпи, съхранение на енергия, растителна генетика, отстраняване на парникови газове и др.;

Биоразнообразие и земеделие - определяне на ключовите екосистеми (горски, сладководни, морски, земеделски и градски) и осигуряване на финансова подкрепа чрез ПВУ за разработването на нов социално–икономически-екологичен модел за планиране и администриране на публичните средства в България, основан на екосистемните базирани решения (ЕБР), Целите за устойчивото развитие на ООН и ползите за климата и човешкото здраве от опазването и възстановяването на природните екосистеми.

В своето отворено писмо Коалицията настоява за ревизия на проектоплана, както и отново изисква прозрачен механизъм за оценка на направените предложения. Тъй като срокът за одобрение на Плана от Европейската комисия наближава (месец март), Коалицията предложи и конкретни мерки, за да не изпадне България от влака на зеленото развитие в Европа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща