Страните от G20 не успяват да спазват Парижките си обещания за климата

Енергетика / Свят
3E news
774
article picture alt description

Секторът на енергетиката във всички страни по света бележи значителен напредък по отношение на намаляването на темповете на ръст на въглеродните емисии (CO2). До този извод стигат експертите от компанията Bloomberg NEF (BNEF) в оценката си на политиките в областта на намаляване на емисиите от парникови газове в страните от G20. В резултат на изследването е изготвен и рейтинга G20 Zero-Carbon Policy Scoreboard.

Новият индекс за нисковъглеродна политика на G20, разработен от BNEF, с който се оценява и класира страните стига до извода, че въпреки впечатляващите програмни цели, липсват последващи усилия. Освен, че се отчита напредъка в енергийния сектор, в докладът експертите оценяват националните е регионални политики като разглеждат и други сегменти от световната икономика с принос към СО2 като автомобилния транспорт, биогоривата, сградите, промишлеността, кръговата икономика.

Макар, че някои политики в енергийния сектор дадоха резултати, повечето страни са направили малко в секторите на икономиката, констатира Cuming.

Само девет месеца остават до следващия етап от международни преговори за климата, но големите световни икономики все още не разполагат с правилни политически планове за изпълнение на обещанията си за „зелена икономика“, обявени на Парижката конференция през 2015 г. Още повече за смелите обещания за декарбонизация, смятат от BNEF, позовавайки се на резултатите от изследването.

„Ангажиментите на високо ниво през последната година бяха впечатляващи, особено след като големите икономики като тези на Европейския съюз, Япония, Южна Корея и Китай обещаха постигането на нулеви емисии или въглероден неутралитет в бъдеще. Реално обаче страните просто не са направили достатъчно в страните си по отношение на последващите политики, за да изпълнят дори обещания, дадени преди пет години“, заявява Victoria Cuming от BNEF.

Максималният бал по методиката на BloombergNEF, обхванати от индекса е равен на 100 %. Оценката е извършена на основата на 122 качествени и количествен показатели, характеризиращи пълнота, устойчивост и ефективност на действащите политики. Като цяло Германия и Франция, според тази оценка са постигнали  най-висок бал от 73 % и 71 % тъй като те имат и най-ефективна система от нормативни документи за ускоряване на декарбонизацията. Все още обаче има какво да направят за подобряване на показателите, сочат резултатите от изследването.

В първата петорка се нареждат и Южна Корея, Великобритания и Япония.

Всички страни от G20 получават среден бал от 47 %. Държавите, които са на предните места в рейтинга са реализирали по голям брой надеждни и конкретни мерки за постигане на амбициозните си, но постижими цели. Освен това се отбелязва, че са въвели политики за стимулиране на прехода. Процесите на политика по разработване на нормативи е относително прозрачна и предсказуема, а инициативите вече дават резултати, смятат от BNEF.

Напредъкът в различните сектори обаче остава неравномерен. G20 като цяло набира най-висок бал в енергийния сектор – 58 %, което се дължи на подкрепата от всички страни в една или друга степен въвеждането на чисти енергийни технологии. За осъществяването на целите на Парижкото споразумение за климата обаче те ще трябва да отделят по-голямо внимание на другите сектори, особено в сектора на недвижимите имоти, т.е. сградният сектор и промишлеността, които според оценката на G20 са с бал от 42 % и 37 % съответно.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща