Производството на електроенергия през януари расте с 5.01 процента

Спрямо януари 2020 г. потреблението на ток намалява с 4.11 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1760
article picture alt description

Производството на електроенергия през първия месец на настоящата година продължава да нараства. Въпреки, че остава на минус налице е и тенденция за повишение на потреблението като вероятно това се дължи на ниските температури в началото на януари. Всъщност съпоставянето на данните от първия месец на годината за пръв път дава някаква представа и за отражението на кризата с коронавируса. Рано е да се говори за пълна картина. Както личи от данните, запазва се значителната разлика по отношение на салдото (износ-внос). Въпреки че остават на минус, показателите за участието на базовите централи са по-добри. Много силна положителна тенденция се наблюдава по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа, въпреки че все още крайните показатели към края на януари са на минус. Запазва се и рекордния ръст на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от 1 до 31 януари 2021 г. спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия през първия месец на настоящата 2021 година – януари, спрямо същия месец на миналата 2020 се увеличава -  до  плюс 5.01 % и този факт е за отбелязване. За сравнение, ако през януари 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 3 949 891 MWh, то през първия месец на настоящата 2021 г. се увеличава до обем от 4 147 807 MWh.

Потреблението на електроенергия през януари 2021 г. е в обем от 3 872 018 MWh. Година по-рано през януари то е достигало до 4 038 086 MWh. Спадът, според изчисленията на системния оператор е (минус) 4.11 %. Въпреки това се отчита положителна тенденция. (минус 6.39 % отчетени преди седмица).

Салдото (износ-внос) остава положително. В процентно отношение няма представено конкретно изчисление. Все пак периодът от един месец продължава да не е достатъчно представителен и е рано за изводи. Според данните, за сравнявания период на първия месец от 2020  година салдото (износ-внос) е било от порядъка на минус 88 195 MWh. За първия месец на януари 2021 г. салдото (износ-внос), според данните достига до обем от 275 789 MWh.

Делът на базовите централи остава на минус, но и тук се наблюдава и положителна тенденция. През януари  тази година ( 2021 г. ) делът на базовите централи намалява (минус)  с 5.57 %  (минус 7.65% към 24.01) до обем от 3 324 041 MWh. За сравнение, през януари 2020 година дела на базовите централи е достигал до обем от порядъка на 3 520 277 MWh.

Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)  в преносната и  разпределителната система остава на минус. Наблюдава се обаче силна положителна тенденция.

Участието на ВЕИ в преносната система за сравнявания първи месец (януари)  от настоящата 2021 г. спада (минус) с 2.30 % и е в обем от 117 514 MWh (минус 13.94 % към 24 януари т.г.). За сравнение, през първия месец на предходната 2020 г. обемът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 120 286 MWh.  В частност спадът се дължи на по-слабите данни за участието на фотоволтаичните мощности (минус 30.08 %) и биомасата (минус 19.81 %), докато участието на вятърните мощности е положително (плюс 9.01 %).

По отношение на дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки че остава на минус за сравнявания период на януари 2021 г., спрямо същия месец на 2020 г. също се наблюдава силна положителна тенденция. Според данните, дела на ВЕИ в разпределителната мрежа през януари 2021 г. е в обем от 143 429 MWh и намалява (минус) с 11.02 % (минус 22.50 на сто за първите 24 дни на януари т.г.). Година по-рано, през същия месец ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 161 195 MWh. В частност спадът се дължи на по-ниския дял, както на вятърните (минус 4.08 %) и фотоволтаични (минус 21.97 %) мощности, така и на биомасата (минус 7.11 %).

Запазва се и положителната тенденция по отношение на  водноелектрическите централи. През сравнявания период на януари тази година делът им расте с рекордните (плюс) 279.94 %. (плюс 274.46 процента към 24.01). Така например  през януари 2020 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 148 133 MWh. За същия първи месец на новата 2021 г. това участие вече достига до обем от 562 823 MWh.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща