EMI: Цените на емисиите достигнаха близо 25 евро/т СО2 през 2018

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1488
article picture alt description

Автор: Институт за енергиен мениджмънт (EMI)

 

През последните три месеца на 2018 приходите от търговия с квоти емисии CO2 (EUA) за България се увеличиха с още 117,4 млн. евро съгласно данните на Европейската енергийна борса (EEX). С тях общите постъпления от квоти емисии за България през 2018 г е 368,2 млн евро или 720 млн.лв.

На месечна основа с рекордни приходи както за годината, така и от стартирането на трета фаза на Европейската схема за търговията с квоти емисии, е месец Октомври 2018, когато приходите достигат 48,6 млн.евро. (графика 1)

 

Този впечатляващ ръст на приходите от емисии се дължи основно на значително по-високите цени през годината.

2018 започна с ценови нива от 7-9 евро/ т. CO2 като именно през януари е най-ниската средна тръжна цена от 7,68 евро/ т. CO2. През останалите месеци на годината цените се движеха устойчиво нагоре. В края на годината цените бяха три пъти по-високи спрямо началото на годината като през месец декември те варират между 18-23 евро/ т. CO2. Най-високата средна тръжна цена за 2018 г е 24,85 евро/ т. CO2 отбелязана през септември.

Средните месечни цени през последните три месеца на годината гравитират около 20 евро за тон емисии CO2.

 

Поглед напред

 

Съгласно календара на квотите емисии, публикуван от EEX, през 2019 г. ще бъдат предложени 20609500 квоти емисии за България или с 3 млн. по-малко в сравнение с 2018 г (това количество не включва квоти емисии за авиационния сектор). Причина за това е редуцираното  количество квоти емисии, които ще бъдат предложени за търговия на европейско ниво, а именно с 18% по – малко спрямо 2018.

От януари 2019 г. започва работа Резерва за пазарна стабилност (MSR), който ще бъде основен фактор за промени в цените на квотите емисии. MSR въвежда гъвкавост от страна на предлагането и ще задържи 24% от излишъка на пазара през първите пет години от дейността си, ограничавайки обемите на търговията с 40%. Тези интервенции на пазара на емисии са фактор, който ще оказва натиск на цените в посока нагоре.

Eкспертите от REFINTIVE (The financial risk business of Thomson Reuters is now REFINTIV) прогнозират средна цена за 2019 в размер на 23 евро/ т. CO2, а през 2020 -25 евро/ т. CO2. До края на 2030 не се очакват съществени повишения на цените. 

Според други прогнози като тази на Bank of America Merrill Lynch в края на 2019 цените емисиите могат да достигнат 30 евро/ т. CO2.

 

 

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща