ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в София област за периода 08 - 12 април 2019 г. - 1 част

Енергетика / България
Галина Александрова
524
article picture alt description

СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

Община Божурище  

На 09.04.2019 г. /09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Божурище: 022145, 8-ми Март, I-015169 Кв. 13, Кв. Девети Септември, V-9605, Кв. 84, VI -002024, Атон, Далия, двора на АПК, Девети Май, Девети Септември, Еделвайс, Искър, Кв. Девети Септември, Лястовица, Мура, ПИ 65 Кв. 9ти Септември, Рила, Руен, Стара Планина, Ткзс Кв. 21, УПИ 14-022043 Кв. 9, УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв. 12, УПИ V -002004 Кв. 4, УПИ V-02249 Кв. 10, УПИ XII -38 Кв. 3, УПИ XIII -002004 Кв. 4, УПИ УПИ XXXI-1004 Кв. 4, УПИ ХІІІ-015133, Феникс, Шести Септември, Щъркел

На 08.04.2019 г. /12:30 - 15:00 ч./ - Божурище: Божур, Далия, Даме Груев, Европа, Еделвайс, Здравец, Искър, Кипарис, Лотос, Максим Горки, Отец Паисий, Пролет, Рила, УПИ 16-826, Кв. 76, УПИ VIII-Общ. Кв. 76, Х-54, 100 Кв. 11, Явор, Янтра

На 08.04.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Божурище: Александър Стамболийски, Бреза, Генерал Гурко, Георги С. Раковски, Европа, Летец, Люлин, Неофит Рилски, Никола Й. Вапцаров, Първи Май, Христо Ботев

На 08.04.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Хераково: III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин Дол, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ Ix-029062 Кв. 1, УПИ XII-029062, УПИ XxI-342, Кв. 37, УПИ Х-029062 Кв. 1

На 09.04.2019 г. /09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Гурмазово: I-212, Кв. 20, II-020068 44, IV-020070, IV-024064, XI-020018 Кв. 44, XxIII-82 Кв. 32, Гурмазовско Шосе, Гурмазовско Шосе 7, Любен Каравелов, М. Соларски път, Парцел Іі-77, Кв. 28, ПИ 001140, ПИ 001019 М. Матерка, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ II-021103 Кв. 43, УПИ III-001141, Кв. 39, УПИ III-112 Кв. 11, УПИ Ix-159, Кв. 14, УПИ VI-020069, Кв. 44, УПИ VII-270, Кв. 24, УПИ X-022021, Кв. 45, УПИ XIV-157 Кв. 14, УПИ І-254 Кв. 25, УПИ ІV-38, Кв. 4, УПИ Х-299 Кв. 29, УПИ-II-022022, УПИ-VII-008035 Кв. 34, Яне Сандански

На 09.04.2019 г. /09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Делян, Общ. Божурище: IV-052034, Писател Спас Антонов, ХVIII-115, Кв. 15

На 09.04.2019 г. /09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Златуша: №Ііі А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ II-214 Кв. 20, УПИ X-59 Кв. 25

На 09.04.2019 г. /09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Мала Раковица: С. Мала Раковица, УПИ VI-5, Кв. 2

На 09.04.2019 г. /09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Пожарево, Общ. Божурище: 123. 106, 123. 211, VІІІ-485, Кв. 34, Александър Александров, Георги Аспарухов - Гунди, Казана, Космонавт Ал. Александров, Космонавт Георги Иванов, местност Могила, Могила, Пейо Яворов, ПИ 123. 274, Пчела, УПИ 1-034007, Кв1, М. Добър Мъж, УПИ 3-227 Кв. 18, УПИ VI-105 Кв. 8, УПИ XxI, Кв. 17, УПИ Іі 379/Кв27, УПИ ХVІІ-Общ, Кв. 19, УПИ Хіі-369, Кв. 29, УПИ- XII-148 Кв. 10, УПИ-190кв 15, УПИ-Ix-485, Кв. 34, УПИV-016025 Кв. 1

На 09.04.2019 г. /09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Росоман: 63121. 133. 9, I-30, Кв. 6, Гранит, М. Падината, УПИ IV-58, Кв. 9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв. 22, Черква

На 09.04.2019 г. /09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Хераково: XIII-43 Кв. 9, ПИ 000189, Ридо, УПИ I-155010, Кв. 47, УПИ II-155010 Кв. 47, УПИ VIII - 321, УПИ XVII-262, Кв. 22, Царица Йоанна, Черковна

На 09.04.2019 г. /09:15 - 15:30 ч./ - Божурище: Девети Септември

На 09.04.2019 г. /09:15 - 15:30 ч./ - Гурмазово: I-212, Кв. 20, Любен Каравелов, УПИ Ix-159, Кв. 14, УПИ VII-270, Кв. 24, УПИ XIV-157 Кв. 14, УПИ І-254 Кв. 25, УПИ Х-299 Кв. 29

На 09.04.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Божурище: 8-ми Март, Двора На Апк, Девети Май, Мура, Ткзс Кв. 21, Шести Септември

На 09.04.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Божурище: V-9605, Кв. 84, Атон, Далия, Еделвайс, Искър, Рила, Стара Планина, УПИ УПИ XxxI-1004 Кв. 4

На 10.04.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Божурище: Бор, Дунав, Здравец, Иглика, Кокиче, Струма, УПИ XIx Кв. 14, Янтра

На 10.04.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Божурище: Европа, Жилища, УПИ I Парк

На 11.04.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Божурище: Европа, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Черна Бара

На 11.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 12.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Храбърско

На 11.04.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Божурище: Акация, Беласица, Божур, Генерал Гурко, Георги С. Раковски, Иван Вазов, Кв. 15, Любен Каравелов, Люлин, Малина, Неофит Рилски, Трети Март, УПИ Ix-Общ Кв. 25, УПИ VII Кв. 25, Христо Ботев

Община Ботевград  

На 08.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Ботевград: 003036, България, В. З. Чеканица, В. З. Чеканица, В. З. Зелин, В. З. Зелин, Ул. 4-та 1, Гурко, Зелин, Зелин-10-А, Зелин-11-А, Зелин-13-А, Зелин-14-А, Зелин-16-А, Зелин-16-А, Зелин-17-А, Зелин-18-А, Зелин-19-А, Зелин-20-А, Зелин-20-А, Зелин-22-А, Зелин-24-А, Зелин-25-А, Зелин-25-А, Зелин-26-А, Зелин-30-А, Зелин-31-А, Зелин-34-А, Зелин-35-А, Зелин-36-А, Зелин-36-А, Зелин-36-А, Зелин-38-А, Зелин-4-та, Зелин-4-та, Зелин-5-та, Зелин-7-А, Зелин-7-А, Зелин-8-А, Зелин-А, Зелин-А, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Комката, Зелин-Леската, Зелин-Средния път, Зелин-Средния път, Зелин-Тодор Петров, Казармен, Казармен, Курорт Зелин, Курорт Зелин, Курорт Зелин, М. Чеканица, ПИ - 001088, местност Чеканица, местност Чеканица, местност Широко Ливаде, Оборище, Страцин, Стубеля, УПИ IV-737. 75, УПИ XlV-1283, Кв. 1, В. З Зелин, Цанкинска Воденица, Чеканица, Чеканица, Чеканица

На 08.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 09.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 10.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 11.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 12.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Новачене, Общ. Ботевград: III-709, Кв. 38, Аспарух, Борис I (Методи Антонов), Васил Друмев, Дондуков, Дунав, Ивайло, Медвен, Опълченска, Рударка, Христо Ботев

На 08.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 09.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 10.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 11.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 12.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Скравена: Койдановец

На 08.04.2019 г. /10:00 - 10:15 ч./ - Ботевград: Академик Стоян Романски, Боженишки Урвич, България, Витиня, До Сграда Ткзс, Кооперативен Пазар, Незнайният Войн, Нов Кооперативен Пазар, Свобода, Севаст Огнян, Седемнайсти Ноември, Трети Март

На 09.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 10.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 11.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 12.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Ботевград: 003036, В. З. Чеканица, В. З. Чеканица, В. З. Зелин, В. З. Зелин, Ул. 4-та 1, Зелин, Зелин-10-А, Зелин-11-А, Зелин-13-А, Зелин-14-А, Зелин-16-А, Зелин-16-А, Зелин-17-А, Зелин-18-А, Зелин-19-А, Зелин-20-А, Зелин-20-А, Зелин-22-А, Зелин-24-А, Зелин-25-А, Зелин-25-А, Зелин-26-А, Зелин-30-А, Зелин-31-А, Зелин-34-А, Зелин-35-А, Зелин-36-А, Зелин-36-А, Зелин-36-А, Зелин-38-А, Зелин-4-та, Зелин-4-та, Зелин-5-та, Зелин-7-А, Зелин-7-А, Зелин-8-А, Зелин-А, Зелин-А, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Комката, Зелин-Леската, Зелин-Средния път, Зелин-Средния път, Зелин-Тодор Петров, Казармен, Казармен, Курорт Зелин, Курорт Зелин, Курорт Зелин, М. Чеканица, ПИ - 001088, местност Чеканица, местност Чеканица, местност Широко Ливаде, Оборище, Страцин, Стубеля, УПИ IV-737. 75, УПИ XlV-1283, Кв. 1, В. З Зелин, Цанкинска Воденица, Чеканица, Чеканица, Чеканица

На 09.04.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ - Ботевград: Саранск

На 09.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Ботевград: До Младост, Освобождение, Саранск, Цар Освободител

На 10.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Ботевград: България, Гурко

На 10.04.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ - Ботевград: Адрян Атанасов, Васил Левски, Иван Вазов, Цар Иван Шишман

На 10.04.2019 г. /13:15 - 15:15 ч./ - Ботевград: Бузлуджа, Незнайният Войн, Пл. Форум УПИ І, Кв. 65, Свобода, Трети Март

На 11.04.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Ботевград: Индустриална, Цар Иван Шишман

На 11.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Ботевград: Академик Стоян Романски, ТП Бетонов Център

На 12.04.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ - Ботевград: Васил Левски, Изгрев, местност Широко Ливаде

На 12.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Ботевград: Зелин-13-А, Зелин-15-А, Зелин-16-А, Зелин-5-та, Зелин-6-та, Зелин-7-А, Зелин-8-А, Зелин-9-А, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Комката, Зелин-Средния път, Зелин-Тодор Петров, Курорт Зелин, местност Пръдлювец, Павитта

Община Годеч  

На 08.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 09.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Годеч: Александър Стамболийски, Васил Друмев, Васил Левски, Видлич, Додовица, Дружба, Мерудая, Незабравка, Република, Свобода, Софийско Шосе, Стефан Караджа, Тинтява, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 12.04.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Шума: Извън Регулация, П-Л XIx-53, Кв. 3, УПИ XVII-41, Кв. 11, УПИ ХV-23, УПИ-VII-78

Община Горна Малина  

На 09.04.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Долно Камарци

На 09.04.2019 г. /10:00 - 15:15 ч./ - Байлово: II-274 Кв. 31, III-366, Кв. 41, VI Общ Кв 1, XII-2. 3, Пи048007, УПИ Ix-303, Кв. 39, УПИ VII-366, Kв. 41, УПИ XII-024028, Кв. 1

На 09.04.2019 г. /10:00 - 15:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Иван Вазов

На 09.04.2019 г. /10:00 - 15:15 ч./ - Осоица: 10, Ix 140 Кв. 1, XI-400 Вилна Зона, Общ. Горна Малина, П-Л VI-137, Кв. 1, Парцел VIII От Кв. 53 В. З. Осоица, УПИ IV-249, Кв. 22, УПИ V-226, Кв. 20, УПИ XIV-151, Кв. 4, УПИ Х-404 Кв 1, ХхIV-400, Кв. 52

Община Долна баня  

На 08.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 09.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 10.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 11.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 12.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Долна Баня: Бистришка, Бистришка, Бреза, Георги Бенковски, Димитър Благоев, Димчо Дебелянов, Дружба, Здравец, Кокиче, Малиново Поле, Никола Вапцаров, Райна Княгина, Рилско Шосе, Рилско Шосе, Роза, Сергей Румянцев, Трепетлика, Трепетлика, Търговска, Хвойна

Община Драгоман  

На 08.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 09.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 10.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 11.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 12.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Големо Малово: УПИ І-340, Кв. 32а, УПИ ХI-92, Кв. 15

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 13:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Начево

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 13:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Чеканец, Общ. Драгоман

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 13:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Ялботина

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Бахалин

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Вишан

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Владиславци: УПИ XVII-36, УПИ VI-37, УПИ VII-33

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Габер, Общ. Драгоман: VІІ-99, Бурел, Градище, Ул. Елин Пелин, УПИ I-318. Kb 34

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Горно Село

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Грълска Падина: махала Горно Ново Село

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Долна Невля

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Долно Ново Село, Общ. Драгоман

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Драгоман: Акация, Еделвайс, Железничар, Иглика, игрище за минифутбол УПИ І, Кольо Фичето, Космина, Нишава, Петнадесети Кантон, Спортист, Средна Гора, Странджа, Христо Ботев, Шести Септември, Ярловци

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Камбелевци: ХІІ-22

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Круша, Общ. Драгоман

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Несла: 000136

На 08.04.2019 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Чуковезер: УПИ-II

На 08.04.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Габер, Общ. Драгоман: Градище, УПИ I-318. Kb 34

На 10.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 11.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Василовци, Общ. Драгоман

Община Елин Пелин  

На 08.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Алеко Константинов, Керамик, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Крушовица, Липа, Липа, Люляк, Люляк, Отец Паисий, Първи Май, Първи Май, Синанец, Синанец, Синанец, Стефан Стефанов, Теменуга, Топола, Хан Крум, Хан Крум, Хан Крум

На 08.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Алеко Константинов, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Лесновска, Липа, Люляк, Отец Паисий, С. Гара, Синанец, Синанец, Синанец, Теменуга, Топола, Хан Крум, Хан Крум, Хан Крум

На 08.04.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 10:00 - 14:15 ч.; 14:00 - 14:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин

На 09.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 10.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 11.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 12.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Кирил и Методий, Кирил и Методий, Крушовица, Липа, Люляк, Люляк, Първи Май, Първи Май, Синанец, Синанец, Хан Крум, Хан Крум

На 09.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 10.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 11.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 12.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Кирил и Методий, Люляк, Синанец, Синанец, Хан Крум, Хан Крум

На 09.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 10.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 11.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Алеко Константинов, Керамик, Кирил и Методий, Липа, Отец Паисий, Синанец, Стефан Стефанов, Теменуга, Топола, Хан Крум

На 09.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 10.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 11.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Алеко Константинов, Кирил и Методий, Лесновска, Липа, Отец Паисий, С. Гара, Синанец, Теменуга, Топола, Хан Крум

На 09.04.2019 г. /10:01 - 13:15 ч./   На 10.04.2019 г. /09:01 - 12:15 ч./   На 11.04.2019 г. /09:01 - 12:15 ч./   На 12.04.2019 г. /09:01 - 12:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Витоша, Георги Бенковски, Иван Вазов, Кирил и Методий, Климент Охридски, Максим Горки, Новоселци, Околовръстен път, Пазар Автогара, Синчец, София, Стара Планина, УПИ Х-292, Кв. 23, Цар Симеон, Чаталджа

На 09.04.2019 г. /10:01 - 13:15 ч./   На 10.04.2019 г. /09:01 - 12:15 ч./   На 11.04.2019 г. /09:01 - 12:15 ч./   На 12.04.2019 г. /09:01 - 12:15 ч./ - Елисейна: Безименна

На 10.04.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Равно Поле: ПИ 039003, Букет, Дереджик, Минерален Извор, Пет Могили, Поляна, Равнополска Пролет, Синчец, УПИ Ix-249, Кв. 12, Хан Аспарух

На 10.04.2019 г. /10:00 - 15:15 ч./ - Равно Поле: V// Кв. 28, Верила, Геренска, Житен Клас, Зора, Киро Ст. Киров, Николай Сандов Велев, Синчец, Чекалска

Община Етрополе  

На 08.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Етрополе: 27-ми Ноември, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Димитров, Двадесет и Седми Ноември, Димитър Благоев, Димитър Гръбчев, Малки Искър, Недялко Йосифов, Победа, Пролетарска, Раковска, Руски, Стефан Караджа, УПИ-І -Парк

На 08.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Лопян: Георги Димитров, Георги Михайлов, Девети Май, местност Черешова, Никола Михайлов, Пета, Свещи Плаз, Цвятко Янков, Четвъра

На 09.04.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 15:15 ч./ - Боженица: махала Ласковци

На 09.04.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 15:15 ч./ - Видраре: махала Градище, махала Кленака, махала Ликовци, махала Мусатете, махала Пешната Лъка, махала Раздолата, махала Свин Дол, махала Сечковци, махала Станчовец, махала Черни Връх

На 09.04.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 15:15 ч./ - Калугерово, Общ. Правец: махала Бундаците, махала Венчарете, махала Връбчовци, махала Габрика, махала Димитровци, махала Дола, махала Златовци, махала Кардашица, махала Костадиновец, махала Репавище, махала Рударец, махала Свин Дол, махала Смесите, махала Стайковци, махала Трънето, махала Чекотин, УПИ-Хі-8, Кв. 4

На 09.04.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 15:15 ч./ - Правец: Елосов Дол, махала Дивчов Рът, махала Драганско, махала Дръвница, махала Манастирица, махала Правешки Ханове, местност Елисов Рът, Средора, Тодор Живков

На 09.04.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 15:15 ч./ - Правешка Лакавица: 001626, Бивш Стопански Двор, Голямата Ливада, махала Церица

На 09.04.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 15:15 ч./ - Своде: махала Бакова Могила, махала Борова Шума, махала Бурньовица, махала Венеца, махала Габриците, махала Курман, махала Лъга, махала Преход, махала Требеш, махала Усоето, махала Чуклата, махала Чукльовци

На 09.04.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 15:15 ч./ - Средни Рът: махала Бечовското, махала Голяма Глава, махала Дунавското, махала Койчовци, махала Кондурите, махала Куваница, махала Мончово Търне, махала Средни Рът, махала Краева Бачия, махала Кръста, махала Марково Равнище, махала Скр. Колиби

На 09.04.2019 г. /09:30 - 15:15 ч./ - Своде: махала Борова Шума, махала Габриците, махала Чукльовци

На 09.04.2019 г. /09:30 - 15:15 ч./ - Средни Рът: махала Голяма Глава, махала Дунавското, махала Койчовци, махала Кондурите, махала Куваница, махала Мончово Търне, махала Средни Рът, махала Скр. Колиби

На 10.04.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 13:00 - 13:15 ч./ - Етрополе: І, Кв. 16, 27-ми Ноември, Кв. 178, Кв. 178, Малки Искър, Осем, Партизански, Руски, Тринадесет

На 10.04.2019 г. /09:15 - 13:15 ч./ - Етрополе: Руски

На 10.04.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 12:45 - 13:15 ч./ - Етрополе: 128, 27-ми Ноември, VI, Кв. 73, Акация, Александър Атанасов, Александър Михайлов, Александър Спасов, Александър Стамболийски, Асеновска, Богатирска, Братя Миладинови, Васил Левски, Васил Овчаров, Генерал Гурко, Георги Антонов, Георги Бакалов, Георги Димитров, Георги Цариградски, Григор Гошев, Григор Михайлов, Дандевил, Двадесет и Седми Ноември, Девети Септември, Дончо Тепавичаров, Екатерина и Цеко Костови, Екзарх Йосиф, Елаците, Елин Пелин, Зольовец, Иван Вазов, Иван Канджаков, Изгрев, Йордан Кесяков, Калина Вескова, Каменица, Квартал 73, Кирил и Методи, Кочо Честименски, Крушака, Лековец, Ленин, Максим Горки, Малина, Малка Баба, Малки Искър, Мария Мишева, Марко Проданов, Млада Гвардия, Младост, Московска, Никола Вапцаров, Опълченска, Партизански, Пейо Кринчев, Полковник Гридзевски, Преслав, Рудината, Руски, Сашка, Свобода, Сергей Румянцев, Славяни, Спортист, Сто Двадесет и Осми, Столетов, Тодор Доков, Тодор Пеев, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Ясенов, Чавдар, Часовникова Кула, Шиндарника, Ябланица

На 10.04.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 12:45 - 13:15 ч./ - Правец: Опълченска

На 10.04.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 12:45 - 13:15 ч./ - Рибарица, Общ. Тетевен: Георги Бенковски

На 10.04.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 12:45 - 13:15 ч./ - София: 6-211, 212 Кв. 24

На 11.04.2019 г. /09:30 - 15:15 ч./ - Осиковица: махала Балинска, махала Вельовци, махала Витьовци, махала Габрика, махала Гетовци, махала Дачовци, махала Дрена, махала Кратунете, махала Манговци, махала Цековци

На 11.04.2019 г. /09:30 - 15:15 ч./ - Осиковска Лакавица: Бостанището, Луковешки Дол, М. Гайдарско, махала Гроздене, махала Драйчовци, махала Нанковска, махала Рачовци, Общ. Правец, Ам &Quot;Хемус&Quot;, П-Л VI-61, Кв. 5

На 12.04.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 12:30 - 13:15 ч./ - Видраре: 157, Кв. 13, Сграда Кметство, Іі Кв., Лъга, махала Джамбазите, махала Семкова, Пи-083145 М. Мариновото

На 12.04.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 12:30 - 13:15 ч./ - Джурово: Генерал Елис, Георги Димитров, Гошо Воденичаров, Димитър Грънчаров, Матю Воденичаров, махала Герановица, Нератовице, Отряд Бенковски, Павел Корчагин, УПИ III. Кв. 2

На 12.04.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 12:30 - 13:15 ч./ - Лъга

На 12.04.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 12:30 - 13:15 ч./ - Осиковица: махала 57 Км Ам Хемус, махала Вельовци, махала Владовци, махала Вълчиновци, махала Кратунете

На 12.04.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 12:30 - 13:15 ч./ - Равнище: I Кв. 29, XVII-290, Кв. 46, махала Грозьов Дол, махала Големанско, УПИ II-196 Кв. 8, УПИ IV-327 Кв. 30, УПИ XII-85

На 12.04.2019 г. /09:15 - 13:15 ч./ - Видраре: 157, Кв. 13, Сграда Кметство, Іі Кв., Лъга

На 12.04.2019 г. /09:15 - 13:15 ч.; 09:15 - 09:45 ч.; 12:30 - 13:15 ч./ - Манаселска Река: М. Генчовци, махала Буджов Дол, махала Вила Манаселски Мост, махала Гараж, махала Гола Могила, махала Долна Липа, махала Драгоица, махала Липа, махала Печор, махала Смолевица, махала Череша, махала Чульовци, Укопете

Община Ихтиман  

На 08.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 09.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 10.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 11.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 12.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Стамболово, Общ. Ихтиман

Община Костенец  

На 10.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Бреза, Вароша, Горна Черква, Детелина, Дъбовица, Иглика, Искър, Пленщица, Равен, Рила, Свети Иван Рилски, Христо Ботев, Ясен

На 11.04.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Бор, Вароша, Георги С. Раковски, Здравец, Иван Вазов, Искър, Китка, Константин Костенечки, Любен Каравелов, Марица, Пипериче, Радост, Република, Рила, Свети Иван Рилски, Свети Св. Кирил и Методий, Христо Ботев

/Следва/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща