Пакетът „Мобилност“ мина в Европарламента на първо четене

Икономика / България
Галина Александрова
659
article picture alt description

Евродепутатите изменят правилата за борба с незаконните практики в сектора на автомобилните превози и подобряват условията на работа на превозвачите.

Европейският парламент прие в четвъртък преговорната си позиция със Съвета относно преработените правила за командировани шофьори, времето за почивки и по-стриктни правила за каботаж. Те също искат да се прекрати нарушаването на конкуренцията от превозвачите, които използват т. нар. фирми „пощенски кутии“, съобщи пресофисът на ЕП.

По-справедлива конкуренция и борба с незаконните практики в международния превоз

За да подпомогне разкриването на нарушения на пътните превозвачи, Парламентът иска да се заменят съществуващите лимити на броя каботажни операции (операции на транспортните дружества, извършвани в рамките на национален пазар извън собствената им страна), с лимит във време (3 дни), както и да се въведе регистриране на преминаването на граници в тахографите на камионите.

Трябва също да има „срок на прекъсване“ за камионите, който трябва да бъде прекаран в държавата на произход (60 часа), преди те да могат да извършват по-нататъшни каботажни превози, с цел предотвратяване на систематичен каботаж.

За справяне с проблема с т. нар. фирми „пощенски кутии“, транспортните дружества ще трябва да провеждат значителна част от дейностите си в държавата членка на регистрация. Тъй като превозните дружества все повече използват леки търговски превозни средства за предоставяне на транспортни услуги, тези субекти ще трябва също да спазват нормите на ЕС за транспортни операции, отбелязват евродепутатите.

Ясни правила за командироването на шофьорите и по-малко бюрокрация за операторите

Правилата на ниво ЕС за командироването на шофьорите ще дадат по ясна правна рамка за прилагането на правилата за командированите работници в силно мобилния транспортен сектор с цел намаляване на бюрокрацията, причинена от различните национални подходи, и гарантиране на справедливо заплащане за превозвачите.

Евродепутатите искат правилата за командироване да се прилагат и върху каботажните и трансграничните операции, вкл. транзит, двустранните операции и двустранните операции с едно допълнително натоварване или разтоварване във всяка посока (или нула на отиване и две на връщане).

Евродепутатите искат използването на дигитални технологии, които да облекчат живота на превозвачите и да намалят броя на проверките. Те също искат националните органи да се концентрират върху дружествата със слаби резултати на спазване на правилата, като от друга страна намалят случайните проверки на операторите, които спазват правилата.

По-добри работни услови за превозвачите

Евродепутатите също предлагат изменения за гарантиране на по-добри условия за почивки на превозвачите. Дружествата ще трябва да организират разписанията си така, че превозвачите да могат да се прибират у дома на редовни интервали (поне на всеки четири седмици). Задължителната почивка на края на седмицата трябва да се прекарва извън кабината, добавиха евродепуатите.

Позицията на ЕП относно правилата за командироването на шофьорите беше приета с 317 гласа „за“, срещу 302 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“.

Позицията относно правилата за периодите за почивки беше приета с 394 гласа „за“, срещу 236 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

Позицията относно изменението на правила за достъп до пазара за превози на товари, която включва правилата за каботаж и борбата с т. нар. фирми „пощенски кутии“, беше приета с 371 гласа „за“, срещу 251 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща