Дават финансов старт на два проекта за производство на зелен водород в морето

Енергетика / Технологии
3E news
777
article picture alt description

Два проекта едновременно и независимо един от друг са получили държавно финансиране за производство на зелен водород непосредствено в морето чрез електроенергия, произвеждана от офшорни вятърни мощности.

Проектът на консорциума от компаниите ITM Power, Ørsted, Siemens Gamesa Renewable Energy и Element Energy, е получил 5 млн. евро по Съвместната програма за горивни клетки и водород (FCH2-JU) под егидата на Европейската комисия за осъществяването на проекта OYSTER. В рамките на проекта ще се проучва възможността и потенциала от комбинации от офшорни вятърни турбини и електролизатор за производство в морски условия.

Произвежданият водород ще се транспортира до брега.

ITM Power отговаря за разработката и изпитанията на електролизаторите на „морското изпълнение“. Siemens Gamesa, производител на ветрогенератори ще предоставя „техническа и проектна експертиза“. Ørsted, като голям разработчик и оператор на офшорни вятърни електроцентрали ще извършва анализи и технико-икономическа разгърната система в морски условия. Координатор на проекта ще бъде  Element Energy.

За осъществяване на потенциала от морското производство на водород съществува необходимост от компактни електролизаторни системи, които да могат да издържат на суровите морски условия и изискват минимални усилия за техническо обслужване, при спазването на целеви показатели за стойност и производителност, които да позволяват производство на евтин водород, се казва в изявлението на компаниите.

Еелктролизаторът ще бъде проектиран така, че да се интегрира с морските вятърни мощности и да може да следва изходното производство на турбината. Освен това системата ще включва обезсоляване и пречистване на водата, което ще позволи използването на морската вода като суровина за процеса на електролиза.

Партньорите по проекта OYSTER споделят мнението, че водородът, произвеждан с помощта на морския вятър ще бъде конкурентен с природния газ. Проектът се приема като първа ключова стъпка за развитието на индустрията за производството на водород на шелфа, смятат компаниите, партньори по този проект. Плановете са той да стартира през 2021 година и да завърши до края на 2024 година.

Аналогичен подход за производството на водород в морето с последващото транспортиране на газа до сушата по тръбопроводи се прилага и по германския проект AquaVentus,  който е в начален етап на разработка.

Вторият проект каса е подкрепата на проекта Deep Purple, по който Норвежкия държавен фонд Innovation Norway предоставя финансова подкрепа.

В консорциума, оглавяван от компанията за услуги в нефтогазовия сектор TechnipFMC и съ значителен опит на работата на шелфа влизат доста големи енергийни и промишлени компании като Vattenfall, Repsol, ABB, NEL, DNV GL, UMOE и Slåttland. Освен това се подкрепя от академични среди, изследователски компании и клъстери.

В рамките на пилотния проект на стойност 9 милиона евро трябва да бъде разработена усъвършенствана енергийна система за производство на екологично чист водород с помощта на офшорна (морска) вятърна енергетика, която да се подготви за широкомащабна търговска употреба в морето. Предполага се водородът да бъде съхраняван на дъното.

Освен съхранението на водорода на място, Deep Purple се различава от първия проект по наличието на горивни клетки, които така ще са част от системата и ще са разположени в морето. Произвежданата енергия ще може да се използва както за декарбонизиране на нефтогазовия сектор, например за енергоснабдяване на офшорните платформи, така и за доставка до крайни потребители.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща