ЕНЕРГО-ПРО предлага онлайн услуги по проучване и присъединяване с Виртуален център за обслужване на клиенти

Енергетика / България
3E news
631
article picture alt description

Онлайн порталът Виртуален център за обслужване на клиенти (Виртуален ЦОК), достъпен на адрес https://my.energo-pro.bg/, започна работа в улеснение на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО. Порталът предоставя възможност на нови и настоящи клиенти, които разполагат с персонален идентификационен код /ПИК/, бързо, сигурно и без да посещават офис да заявят и проследят изпълнението на предварително дефинирана група услуги, без да използват електронен подпис. Издаването на ПИК се извършва еднократно, лично или чрез упълномощено лице, във физически Център за обслужване на компанията. Достъпът до портал Виртуален ЦОК и получаването на ПИК са безплатни.

Електронното подаване на заявленията за присъединяване е първата група услуги, достъпни онлайн. С ПИК, издаден от ЕНЕРГО-ПРО, могат да бъдат заявени неприсъствено чрез Виртуален ЦОК:

· Искане за предварително проучване с цел промяна предназначението на земята / разработване / одобряване на ПУП;

· Искане за проучване условията за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа;

· Искане за сключване на договор за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа.

В портала може да бъде проследено и изпълнението на заявените от клиента услуги от посочения вид, независимо от канала на постъпването им: онлайн чрез Виртуален ЦОК или на място в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО. Достатъчно е клиентът да разполага с ПИК код.

Компанията планира периодично разширяване на портфолиото от предоставяни чрез Виртуален ЦОК дигитализирани услуги.

На разположение на клиентите за актуална информация за възможностите, които предлага Виртуален ЦОК, са имейли info@erpsever.bg и service@energo-pro.bg, телефони 0700 161 61 и 0700 800 61, както и всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО в Североизточна България.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща