Лихвите по депозитите остават ниски и през ноември

Жилищните кредити за домакинстваха спадат до 3.84 на сто, а на потребителските се повишават слабо до 8.61 на сто сочат данните на БНБ

Икономика / България
3E news
393
article picture alt description

През ноември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове и в евро спадат съответно с 0.04 пр.п. и с 0.14 пр.п. до 0.10 на сто. Това показват обявените от БНБ данни за лихвената статистика за ноември на настоящата година.

Средният лихвен процент по депозитите на фирмите с договорен матуритет в левове през ноември намалява на годишна основа с 0.16 пр.п. до минус 0.07 на сто. Лихвите по депозитите на бизнеса в евро се увеличава с 0.04 пр.п. до 0.00 процента.

В същото време средният лихвен процент по кредитите на домакинствата, взети за потребление в левове се увеличава на годишна основа с 0.09 пр.п. до 8.61 на сто, а по тези в евро намалява с 0.08 пр.п. до 3.55 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.17 пр.п. до 2.83 на сто, а по тези в евро - с 0.12 пр.п. до 3.35 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през ноември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се понижава с 1.15 пр.п. до 9.14 на сто, а по кредитите за потребление в евро - с 0.09 пр.п. до 3.80 процента. През ноември 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо ноември 2019 г. с 0.28 пр.п. до 3.09 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.01 пр.п. до 3.84 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите на фирмите, с размер до един милион евро, но договорени в левове, спада на годишна база през ноември с 0.33 пр.п. до 3.45 на сто, а по тези, договорени в евро, нараства с 0.12 пр.п. до 2.73 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите над един милион евро, договорени в левове, намалява с 0.36 пр.п. до 2.21 на сто, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.47 пр.п. до 2.44 на сто.

През ноември 2020 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 процента, като запазва нивото си в сравнение с ноември 2019 г. и с октомври 2020 година, информира БНБ.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през ноември 2020 г. e минус 0.68 на сто и на годишна база пада с 0.12 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с октомври 2020 г. остава без промяна. ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт депозити в левове на междубанковия пазар в България.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща