Полша иска да заобиколи европейското законодателство и продължава с помощите за въглищния отрасъл

Енергетика / Свят
3E news
1723
article picture alt description

Полското правителство се стреми да осигури поредния поток от субсидии за своята въгледобивна промишленост, две седмици след като лидерите на ЕС се договориха за подобрена цел за климата до 2030 г. Но Европейската комисия може да спре това, пишат Елиф Гундузиели и Йоана Флисовска. Елиф е координатор на политиката за въглища в Европейската мрежа за действие по климата, а Флисовска е ръководител на звеното за климата и енергетиката в Грийнпийс Полша.

Вместо да се ангажира с датата за постепенно прекратяване на въглищата в съответствие с новата цел на ЕС за климата до 2030 г. и да осигури справедлив преход, полското правителство се стреми да осигури държавна помощ, която да му позволи да поддържа бизнеса с въглища до средата на столетието.

Поддържането на въглищната промишленост за толкова дълго време е не само нежелателно от гледна точка на климата, но и не е социално или икономически реалистично. Необходима е подкрепа за справедлива и чиста трансформация на регионите с въглища, която следва политиката да не оставя никой да изостане (leave no one behind), а не субсидии за убиващ и умиращ бизнес.

Публични средства за изкопаване на повече въглища до средата на века

През септември полското правителство и представители на полските профсъюзи се споразумяха за спасителен план за полската минодобивна компания PGG - най-големият оператор за добив на въглища в Европа. Споразумението има за цел да запази добива на твърди въглища до 2049 г. чрез държавна помощ, която да се отпуска за финансиране на текущите операции на PGG. Сега полското правителство се стреми да започне преговори за предварителна нотификация с Европейската комисия.

Предоставянето на такава държавна помощ би било загуба на пари на данъкоплатците за удължаване на напълно нерентабилна и замърсяваща индустрия. Въпреки големите субсидии, полският сектор за добив на въглища е трайно финансово неизгоден и от години рязко спада.

Върховната сметна служба на Полша изчисли, че общата подкрепа за въгледобивния сектор в Полша през 2007-2015 г. възлиза на 14,8 милиарда евро. А от януари до септември тази година PGG генерира над 100 000 евро загуби на час.

Цялата минала обществена подкрепа за спасяване на полски добив на въглища се провали в опитите си да спаси сектора. Добивът на твърди въглища е в силен спад от 1990 г. насам. Без публична намеса и отчитане на тенденцията на спад от последните три десетилетия добивът на твърди въглища ще приключи в Полша 30-те години на сегашния век - ситуация, която не се дължи на европейските политики за климата.

Сладките сънища са направени от това

В допълнение към субсидиите за минния сектор и, според изтекли документи, полското правителство подготвя план за преструктуриране на енергийния сектор, който включва отделяне на въглищните активи от три контролирани от държавата енергийни предприятия (PGE, Tauron и Enea).

Greenpeace анализира публично достъпната информация относно съществуващите планове за конвенционални електроцентрали на въглища, собственост на тези предприятия. Този анализ показва, че повечето от тези електроцентрали имат въведени дати на затваряне и че Полша вече ще премахне въглищата до 2035 г. при нормалния сценарий. Планът за преструктуриране на полското правителство обаче предлага допълнителна държавна помощ по т. Нар. „Механизъм за ранно извеждане от експлоатация“. Действието би довело до това някои електроцентрали да работят след 2040 г. - очевидно далеч от идеята за ранното им затваряне.

Според скорошно проучване, само PGE ще спечели 31 милиарда полски злоти, за да се отърве от въглищния си баласт чрез плана за преструктуриране. Но PGE все още инвестира във въглищната индустрия.

Докато иска държавна помощ за изчистване на закъсалите си активи във въглища, полският енергиен оператор финализира нов термичен въглищен блок в централата си в Туров, преследвайки разширяването на лигнитния рудник в Туров и нов рудник за лигнитни въглища, за да удължи живота на въглищния рудник в Белхатов.

Целият план обаче ще се нуждае от одобрението на Европейската комисия и той ще трябва да гарантира, че никаква държавна помощ не отива в сектора на въглищната енергетика, за да се прави нормален бизнес или да се забави спирането на въглищния отрасъл, особено по време на здравословна, икономическаи, и климатична криза.

Как да изпечем новия режим на държавна помощ а-ла „Зелена сделка с щипка въглища“?

Генералната дирекция на Европейската комисия за политиката на конкуренция наскоро стартира различни процеси за привеждане в съответствие на правилата за конкуренция при Европейската Зелена сделка. През септември комисар Маргрете Вестагер започна дебат за това как политиката на ЕС в областта на конкуренцията може да подкрепи най-добре „Зелената сделка“, а институцията трябва да преразгледа своите насоки за държавна помощ през следващата година.

За да работи тази рецепта, всяка държавна помощ за поетапно премахване на въглищата трябва да бъде съобразена с ангажиментите на ЕС от Парижкото споразумение, а именно да се предотврати използването на въглища за производство на електроенергия след 2030 г.

Според специалния доклад на IPCC за 1,5 ° C, всички организации за икономическо сътрудничество и страни за развитие (включително ЕС) трябва да премахнат въглищната енергия най-късно до 2030 г. Държавната помощ за затваряне на въглищни централи трябва също така да гарантира, че публичните средства не отиват за субсидии за компенсиране на финансовите загуби на операторите на въглища.

Въглищата стават все по-скъпи като енергиен ресурс, докато конкурентоспособността на възобновяемите енергийни източници се увеличава с безпрецедентни темпове. Така рискът за въглищните централи да станат блокирани активи се повишава, смятат експерти и неправителствени организации още преди Парижкото споразумение.

Крайно време е да ускорим истинския чист и справедлив преход на въглищния сектор, вместо да го подкопаваме чрез субсидии, които биха възпрепятствали прехода към чиста енергия. Европейската комисия трябва да подхрани прехода и да гарантира, че парите на данъкоплатците в ЕС не застрашават Зелената сделка и климата, нулевото замърсяване, справедливите цели на прехода и кръговата икономика.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща