Управителният съвет на БНБ с по-високи заплати през 2021 година

Общите разходи на централната банка са увеличени с 21 487 хил. лева – от очакваните 110 354 хил. лева през 2020 г. до 131 841 лева през следващата

Икономика / България
3E news
1219
article picture alt description

Догодина управителят на Българската народна банка (БНБ) ще получава 20 313 лв. месечно възнаграждение, подуправителите по 17 411 лв., а останалите членове на Управителния съвет - по 5804 лева. Това е записано в Бюджета на БНБ за 2021 г., публикуван на сайта на централната банка и представен на Народното сълрание са сведение. Сравнени със заплатите през 2020 година: вазнъграждението на управителя се увеличава с 2 425 лева (от 17 888 лева), на тримата подуправители нарастването е с 2 079 лв. (от 15 332 лв.), а на останалите членове на УС повишението е с 693 лв. (от 5 111 лева).

От Бюджета на БНБ става ясно, че заплатите на ръководството на Централната банка се определят в размер съответно на 70%, 60% и 20% от достигнатото общо средно месечно възнаграждение на ръководителите на банките в България.

За групите „ръководен персонал“, „специалисти“ и „поддържащ персонал“ постигнатите общи средни месечни възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите със сходни функции в банките. Поради това не се предвиждат допълнителни средства в бюджета за увеличение на заплатите на служителите в изпълнение на изискванията на Закона за БНБ. Така трите групи ще получават догодина заплати в размер на: 6 216 лева за „ръководен персонал“, 2 793 лева за „специалисти“ и 1 604 лева за „поддържащ персонал“.

Общо за издръжка на персонала на БНБ са планирани 7 740 хиляди лева повече през 2021 година или 43 713 лева, спрямо 35 973 лева за 2019 година.

Прави впечатление, че общите разходи са увеличени с 21 487 хил. лева – от очакваните 110 354 хил. лева през 2020 г. до 131 841 лева през следващата. Това означава, че през тази година БНБ ще изхарчи 93.2 на сто от планираните 118 375 хил. лева.

В същото време средствата за инвестиционната програма са намалени с 872 хил. лв. – от очакваните 29 760 хил. лева през настоящата година до 28 888 хил. лева през 2021 година.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение са на стойност 34 067 хил. лв. и представляват 25.8 на сто от общите разходи за издръжка на БНБ , като спрямо 2020 г. те намаляват с 2.1 на сто.

При определянето на необходимото за 2021 г. количество банкноти и монети са взети предвид увеличеното им търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети. Разходите за нови банкноти са в размер на 22 449 хил. лв. и се увеличават с 40.5 на сто спрямо планираните разходи за 2020 г. През текущата година е планирано отпечатване на 131 млн. броя банкноти от пет номинала, а през 2021 г. БНБ предвижда отпечатването на 152 млн. броя банкноти от четири номинала.

Разходите за производство на нови монети през 2021 г. са намалени с 40.0 на сто спрямо тези за 2020 г. и са в размер на 10 739 хил. лв., включително 932 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети. Планираните за 2021 г. средства за производството на разменни монети са 9807 хил. лв., или с 36.5 на сто по-малко изхарчените за това през 2020 г. С оглед на потребностите от разменни монети за обслужване на налично паричното обращение през 2021 г. ще бъдат отсечени 159 млн. броя разменни монети.

За проектиране на нови емисии монети през 2021 г. са предвидени 74 хил. лв., които са с 20 хил. лв. повече от тези през настоящата година. Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2021 г. са 10 хил. лв.

За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, термосвиваемо фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове и фишеци за монети, през 2021 г. са предвидени общо 287 хил. лв., което е с 8 хил. лв., повече от планираните средства по този показател в бюджета за 2020 г.

Съществен разход в групата на външните услуги представляват разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти – 6 291 хил. лв., които са със 17.3 на сто повече спрямо 2020 година.

Предвидени са 4 300 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР (главните дирекции "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" и "Пожарна безопасност и защита на населението"), като спрямо текущата година планираните средства се увеличават с 10.3 на сто.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща