КЗК отново против регулиране на цените за такситата

Още през 2007 година антимонополният орган изрази негативно становище по отношение на въвеждането на минимални и максимални цени на таксиметровите услуги

Икономика / България
3E news
346
article picture alt description

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отново се обяви против предложените нови, по-високи цени на таксиметровите услуги, става ясно от решение на регулатора от 17 декември 2020 г., публикувано на сайта на КЗК на 22 декември. Поводът е Проект на Наредба за изменение и допълнениена Наредба No 34 от 1999 г. на Министерския съвет за таксиметров превоз на пътници.

Антимонополният орган вече е изразявал становището си по отношение на въвеждането на минимални и максимални цени на таксиметровите услуги. Още през 2007 г. КЗК посочи, че ефектът от минималните цени е предпазване на съществуващите участници на пазара от конкуренция и ограничаване на възможността за ценова конкуренция. По отношение на максималната цена КЗК изрази опасения, че може да служи като координационен механизъм, водещ до увеличение на цените.

В новото си решение КЗК отбеляза, че минималната цена сама по себе си не може да бъде гаранция за качество и сигурност, които могат да се осигурят най-ефективно чрез подобрен контрол по отношение на стандартите, на които трябва да отговарят автомобилите и водачите.

Въпреки становищата на КЗК, в Закона за автомобилните превози беше предвидено общинските съвети да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община.

КЗК счита, че допълнителната регулация на първоначалната такса за таксиметров превоз на пътници от двоен до троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място би спомогнала за продължаване на практиката на прилагане на сходни първоначални такси на различните таксиметрови компании, с което би затвърдила липсата на ценова конкуренция.

Фактът, че повечето таксиметрови компании предоставят услугите си на почти еднакви цени, равни или много близки до минималните, е индикация за липса на ценова конкуренция, отбелязват от регулатора.

Според КЗК, прилаганата от таксиметровите компании първоначална такса е значително под максимално позволената от действащата регулация, което поставя под въпрос необходимостта от допълнително регулиране на първоначалната такса, което би довело до нейното увеличение.

От Заключението в решението на КЗК става ясно още, че евентуално увеличение на първоначалната такса би трябвало да стане на база на индивидуалното решение на всеки   участник на пазара, отчитайки търсенето и предлагането, а не в резултат на регулация да бъде увеличена за всички участници на пазара. В същото време, пазарната логика предполага при увеличение на цената, да се намали търсенето, което в крайна сметка може да се окаже в ущърб и на таксиметровите превозвачи.

Относно въвеждането на максимална цена за таксиметров превоз извън населено място, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа за населено място с повече от 50%, КЗК счита, че това може да има положителен ефект по отношение на защитата на потребителите, но обръща внимание на това, че тази цена не е резултат от естествените пазарни механизми на търсенето и предлагането.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща