Споразумение ЕСО - ИА „Иновации и мрежи“ към ЕК за безвъзмездно финансиране на българския участък на 400 kV електропровод „Марица Изток – Неа Санта“

Енергетика / Технологии
Галина Александрова
998
article picture alt description

Споразумението за безвъзмездно финансиране изграждането на българския участък на междусистемния електропровод 400 kV от п/ст „Марица Изток“, България до п/ст „Неа Санта“, Гърция беше подписано в рамките на срещата на високо равнище в рамките на инициативата за свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), която се проведе в гр. Букурещ, Румъния, съобщиха от Елекроенергийния системен оператор /ЕСО/.

По време на сесията, посветена на напредъка и следващите стъпки в изпълнението на Меморандума за разбирателство на CESEC и плана за действие в областта на електроенергетиката, се състоя подписването на споразумението за безвъзмездна помощ. В края на месец януари тази година Координационният комитет към европейския финансов „Механизъм за свързване на Европа“ взе решение да отпусне безвъзмездно финансиране в максимален размер от близо 28,6 милиона евро за изграждането на българския участък от електропровода между п/ст Марица Изток, Република България и п/ст Неа Санта, Република Гърция.

Сумата е в размер на 50% от необходимите средства за строителството на електропровода, които са на обща стойност 58 милиона евро. Другата половина ЕСО ще покрие със собствени средства.

Междусистемният електропровод 400 kV между п/ст Марица Изток, Република България и п/ст Неа Санта, Република Гърция, се реализира от ЕСО съвместно с гръцкия независим преносен оператор. Електропроводът е с дължина 123 км на българска територия и 29 км на гръцка територия, и капацитет от 1500 MW.

Електропроводът ще подсили мрежа 400 kV в региона, значително ще повиши възможността за обмен на електроенергия между двете държави и ще подпомогне реализацията на произведената електроенергия от възобновяеми източници на територията на Североизточна Гърция и Южна България.

Междусистемният електропровод 400 kV „Марица Изток – Неа Санта“ е един от петте проекта, които реализира Елекроенергийният системен оператор, със статут на проекти от общ европейски интерес, съгласно Регламент 347/2013 за изграждане на трансевропейската инфраструктура.

Общата дължина на новите електропроводи 400 kV e приблизително 470 километра с инвестиционна стойност 250 милиона евро.

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща