Как функционира либерализираният пазар обяснява експертът Павлин Павлов от Гранд Енерджи Дистрибюшън

Икономика / България
3E news
1090
article picture alt description

Г-н Павлов, ще ни опишете ли на достъпен език какво е либерализиран пазар на електрическа енергия?

- До момента цените на електрическата енергия се регулираха от КЕВР минимум веднъж в годината и потребителите трябваше да ги заплащат така, както са определени от Регулатора.

На свободния пазар всички участници производители, търговци и небитови потребители на електрическа енергия договарят свободно цените на електрическата енергия. При либерализирания пазар действат силите на търсенето, предлагането и конкуренцията и благодарение на тях се определят цените.

Ще уточните ли кои са основните участници на свободния пазар?

- На първо място са производителите. В България това са АЕЦ Козлодуй, топлофикациите, ВЕЦ-ве, вятърни електроцентрали и фотоволтаици.

Доставчиците на електрическа енергия или т.нар търговци са лицензирани да купуват електрическа енергия от производители, борси или други търговци и да я доставят на крайните клиенти на пазара при свободно договаряне на цените. Те са важни и за потребителите в качеството им на участници.

Важна е ролята и на координаторите на балансиращи групи, които управляват и отговарят за енергийния баланс на обектите на търговците участници в балансиращите им групи. ЕСО свързва големите електроцентрали с електропреносната мрежа. ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про пък са оператори на електроразпределителната мрежа и тяхната функция е да я администрират и поддържат.

Накратко, това са основните участници. Естествено, има и още борсови оператори, доставчици от последна инстанция, но да не навлизаме с подробности.

Цялата цена на електрическата енергия, която плащат стопанските потребители, ли се договаря свободно?

- Не. Цената притежава няколко компонента. Тя съдържа потребената енергия, цената за пренос и достъп до мрежата, цената задължение към обществото, акциз и ДДС. Търговците договарят с крайните клиенти цената на потребената електрическа енергия, останалите такси са нормативно определени от КЕВР.

Какво налага либерализацията на пазара?

- ЕС е заложил като цел либерализацията на всички отделни пазари и свързването помежду им в единен европейски електроенергиен пазар.

Как така свързване?

- Европейските енергийни пазари не са изолирани един от друг. Те се влияят взаимно. Това се отнася и до моделите на търговия и мрежово поведение, производството на електрическа енергия и съответно цените. Например, Българската енергийна борса не е изолиран пазар, а напротив. Тя зависи, както от офертите, подадени от участниците, така и от взаимовръзката със съседните електроенергийни пазари.

Как се отрази пандемията на пазара?

- Пандемията доведе до много дълбока криза, която промени икономиката и съответно оказа влияние и върху пазарите на електрическа енергия. Първото тримесечие на настоящата година отбеляза съществен спад, който и до декември още не е преодолян.

Ограничителните мерки през пролетта заради пандемията Covid-19 нанесоха съществени щети на Европейската икономика. Затягането на мерките резултира в свиване на потреблението на стоки и услуги, промени в търсенето, а оттам и структурата на търсенето на електрическа енергия претърпя и все още търпи съществени изменения.

Всяка новина влияе различно на пазарите и тайната на успеха е в точното прогнозиране. От една страна, причина за положително въздействие е възможността за излизане от епидемията с ваксина, от друга – опасения за още по-строги мерки.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща