Доклад: Броят на планираните мощности на въглища в света намалява за трета поредна година

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
729
article picture alt description

Броят на електроцентралите, работещи с въглища, които се изграждат по света, се е сринал през последните три години, според статистиката на Global Coal Plant Tracker. Както е видно от приложените графики намалява както броят на предварително анонсираните проекти, така и на проектите, намиращи се на етап получаване на разрешение за строителство, така и на получилите такова разрешение (графика 2).

Като цяло обемът на мощностите в предварителен етап на изграждане е намалял с почти 70 % от 2015 година, през която е съставлявал 1090 ГВт. Отбелязва се, че в периода 2010 – 2018 г. само 35 % от планираните въглищни електроцентрали са били построени или влезли в етап на изграждане. Останалите, а това са  1756 ГВт са били анулирани или отложени за по-късен срок.

Планираните нови мощности от въглищни електроцентрали намаляват особено бързо в Китай и Индия. През 2015 г. в Китай в предварителен етап на изграждане са били  515 ГВт нови въглищни централи. Сега те са за  70 ГВт – с 86 % по-малко.

Мощностите на въглища в предварителен етап за изграждане в света биха били още по-малко, ако през последните години не се бяха появили няколко големи проекта в Русия, Египет, Южна Африка и Бангладеш, като всички са с подкрепата на китайско финансиране, се отбелязва в доклада.

Броят на централите на въглища на етап на строителство според данните за 2018 г. са за около 236 ГВт, което е с 12%  повече от 2017 г. Увеличението е свързано основно с Китай, която „без излишен шум“  е възобновила строителството на 50 ГВт мощности, които бяха отложени от правителството.

Извън Индия и Китай най-големите мощности са в Югоизточна Азия,  основно в Бангладеш, Индонезия, Пакистан, на Филипините и във Виетнам. Общо на тези пет страни се падат 42 % от мощностите от въглищните електроцентрали,  които се изграждат извън Китай и Индия.
Отбелязва се също така безпрецедентното забавяне на издаването на разрешения за строителство на нови въглищни електроцентрали, както в Китай, така и в Индия. През 2018 г. в Китай са били издадени разрешение за малко под 5 ГВт, а в Индия – за малко под 3 ГВт.

В същото време Съветът по електроенергетика в Китай (China Electricity Council) е предложил повишаване на тавана на мощностите от въглищни електроцентрали до 1300 ГВт през 2030 г. (сегашният таван е за 1100 ГВт през 2020 г.). Засега не е известно какво решение ще бъде взето по този въпрос.

Според доклада, през трите последни години се отчитат рекордни темпове на извеждане от експлоатация на стари електроцентрали на въглища. Лидер по този процес е САЩ. В резултат, чистият годишен ръст на мощностите на въглищните електроцентрали в света е спаднал до историческото минимално ниво - 19 ГВт.

Независимо от устойчивото намаляване на нарастването  на мощностите от въглищните електроцентрали, а също така и на рекордните темпове на извеждането от експлоатация на старите енергийни мощности на въглища, глобалните цели за климата не богат да бъдат постигнати без пълно спиране на строителството на нови мощности и бързото извеждане на стари такива, се отчита в доклада.

Като цяло би трябвало да се отбележи, че на много пазари електроцентралите на въглища вече губят от гледна точка на ВЕИ. В Индия например за втора поредна година се строят повече мощности базирани на производството на електроенергия от вятър и слънце, което се отразява съответно и на промишленото производство.

Припомняме обаче, че това правило не е универсално и не се отнася все още за всички пазари. Освен това централите на въглища са базова мощност, от която много страни, независимо от напредъка на ВЕИ технологиите не са в състояние да се лишат.

 

Вижте още на: https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2019/02/1.-World-Energy-Issues-Monitor-2019-Interactive-Full-Report.pdf

 

 

https://endcoal.org/2019/03/new-report-global-slowdown-in-coal-power-investment-continues-but-chinese-power-industry-pushes-for-hundreds-of-new-plants/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща