БЕХ завършва деветмесечието на печалба от 141,9 млн. лева

Енергетика / България
Георги Велев
1014
article picture alt description

Българският енергиен холдинг е завършил с печалба от 141,9 млн. лв. деветмесечието на тази година. Това е записано в неодитирания финансов отчет на дружеството. Спрямо същия период на миналата година печалбата се е увеличила драстично. Тогава дружеството е било на загуба от 22,3 млн. лв.

Над 20 млн. лв. е получил БЕХ от задълженията на „Топлофикация София“. Спрямо същия период на миналата година получените приходи са с 5 млн. лв. повече. Общите вземания от столичното парно възлизат на над 438,5 млн. лв. Те се понижават минимално спрямо същия период на миналата година.  Намалението в размера на вземанията от „Топлофикация София“ ЕАД е основно в резултат от извършените плащания от страна топлофикационното дружество по двете споразумения сключени с БЕХ ЕАД за разсрочване на задължения през 2015 и 2018 г. на обща стойност от 600 млн. лв., посочват от холдинга.

Търговските вземания към ТЕЦ „Марица Изток 2“ рязко са скочили за деветте месеца на годината и вече са за 331,2 млн. лв. През същия период на миналата година вземанията са били за  32,8 млн.лв.

Предоставените заеми на свързани фирми с БЕХ обаче продължават ударно да нарастват и за деветмесечието на тази година са достигнали 1,6 млрд. лева. За същия период на миналата година отпуснатите заеми са били за 1,1 млрд. лева.

От данните става ясно, че вземания на холдинга от НЕК са за 1,3 млрд. лева към края на септември тази година. Просрочените вземания са за 251,3 млн. лева. Други 2,2 млн. лв. дължи „Булгартел“ на БЕХ. От ТЕЦ „Марица Изток 2“ вземанията са за 353,9 млн. лева като има и отделни споразумения за стари лихви по кредитите, които са за други 23 млн. лева.

Приходи

Приходите от дивиденти на БЕХ за деветте месеца на годината идват основно от АЕЦ „Козлодуй“ и Електроенергийният системен оператор и са за 168,3 млн. лв.. За разглеждания период само атомната централа е внесла дивидент за 162,4 млн. лв., а ЕСО е внесло 5,7 млн. лв.

От доклада става ясно още, че за периода януари-април БЕХ е закупил квоти вредни емисии за ТЕЦ „Марица Изток 2“ за над 7,2 млн. тона. От данните във финансовия отчет става ясно, че до края на септември БЕХ е закупил квоти за въглищната ТЕЦ за над 309,7 млн. лева.

От БЕХ отчитат като цяло намаление в размера на вземанията с 269,4 млн. лв. (търговски и по предоставени заеми) от дъщерните му дружества към 30.09.2020 г. (2,364,658 хил. лв.) спрямо 31.12.2019 г. (2,634,055 хил. лв.. Това се дължи на следните изменения:
- Намаление на вземанията по предоставени заеми (вкл. лихви) на дружествата от състава на холдинга с 567,239 хил. лв., основно в резултат от извършеното увеличение на капитала на ТЕЦ 2 в размер на 597 млн. лв. чрез апорт на вземания на БЕХ ЕАД по предоставени от холдинга заеми - увеличение на търговските вземания от свързани лица с 297,842 хил. лв., основно в следствие на сключения договор за покупко-продажба на 7,255,000 хил. тона квоти за емисии парникови газове на стойност 309,736 хил. лв., с които се обезпечи задължението на централата относно производствената й дейност за 2019 г.

Паричните средства и еквиваленти на БЕХ ЕАД към 30.09.2020 г. отчитат намаление с 139,094 хил. лв. до 274,741 хил. лв., спрямо отчетените 413,835 хил. лв. към 31.12.2019 г. Това е основно в резултат от извършените плащания за количествата квоти за емисии на парникови газове и платен ДДС върху фактурираните и прехвърлени квоти на ТЕЦ „Марица Изток 2“.

Финансовият отчет е подписан от Жаклен Коен, който продължава да бъде изпълнителен директор на дружеството.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща