Общини обсъждат потенциала на енергийните общности в България

Енергетика / България
3E news
558
article picture alt description

75 представители на български общини ще се обучават по въпросите на предстоящия енергиен преход и потенциала, който той дава за развитие на местните енергийни общности и развитието на публично-частни сътрудничества в областта на енергетиката.  На 26 ноември ще се проведе първото онлайн обучение на тема „Потенциалът на българските общини и независимите енергийни общности“. Организатори на проявата са „Грийнпийс“ – България в партньорство със Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Асоциацията на еколозите от общините в България. Енергийните общности са форма на сътрудничество между различни граждани, с възможност за включване и на местни власти, чрез която те стават активен участник в производството, съхранението и предлагането на енергия.

Темата е особено актуална в светлината на Зеления пакт и необходимостта за покачване на дела на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен микс. Събитието е предназначено за представители на общините в България, като до този момент има записали се 75 участници от 30 различни по големина български общини. Участие ще вземат както представители на големите общини като София, Пловдив и Варна, така и по-малки, но силно заинтересовани от потенциала на енергийните кооперативи населени места като Генерал Тошево, Златоград, Руен, Драгоман, Кресна и много други.

Макар България да разполага с потенциал за сформирането на подобни общности, все още на територията на нашата страна няма реализиран нито един подобен енергиен проект. Тепърва предстои транспониране на Европейската директива за енергия от възобновяеми източници (REDII), като България следва да направи това до 30 юни 2021 г., определяйки съответно правата на гражданите си в областта на енергетиката. Големи са надеждите този акт да даде начален тласък на подобни публично-частни проекти, но остава неясно дали местните общности и власти са достатъчно запознати с предстоящите възможности.

„Дълбоко убедени сме, че общините имат много важна роля за енергийната ни трансформация  като посланици на идеята за потребителите – производители. С тяхната помощ европейските граждани могат да получат права и стимули да произвеждат, потребяват или съхраняват възобновяема енергия в своя дом, офис и общност. Тогава преминаването към модерна, гъвкава, децентрализирана и устойчива енергийна система ще бъде много по-изпълнима цел,“ сподели Меглена Антонова от „Грийнпийс“ – България.

Пред участниците кратки обучителни панели ще изнесат различни експерти с опит и познание в сферата на възобновяемата енергия. От чуждестранните участници голям интерес привлича Слободан Йеротич от сръбския енергиен кооператив „Слънчеви покриви“, който ще говори за ролята на енергийните кооперативи като силен инструмент в енергийния преход. Той е сред създателите на първия подобен кооператив в съседната ни държава.

Участие ще вземат също представител на RESCoop – Европейската федерация на гражданските енергийни кооперативи, представляващи над 1 милион души, Рая Манева – адвокат по енергийно право, Мария Трифонова – изследовател и преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет, Невен Боянов – енергиен експерт, както и Мариан Мандру от румънския офис на „Грийнпийс“.

Обучението ще даде практически насоки в посоки като финансиране, правна рамка и работа с общностите. Проучвания показват, че половината от гражданите на Европейския съюз, включително местни общности, училища и болници, могат да произвеждат сами възобновяема енергия до 2050 г., задоволявайки 45% от енергийните си нужди. С новите енергийни права за общности и граждани потенциалът може да бъде напълно разгърнат и България да се насочи по пътя към необходимия енергиен преход. Местните власти печелят от подкрепата си за енергийните общности, не само защото осигуряват възобновяема енергия или повишаване на ефективността.

В много държави-членки на ЕС, проектите от енергийни общности помагат на местните власти да се справят с енергийната бедност. Тъй като проектите, които са собственост на кооперативи, често са ориентирани към каузата, а не към печалбата, те редовно предлагат по-благоприятни тарифи за уязвимите домакинства, като едновременно с това реинвестират в енергийна ефективност. Очаква се бъдещето да предложи редица инструменти в областта на местните политики, които да позволят българските общини да постигат енергийна независимост, високи нива на енергийна ефективност и справяне с проблемите на енергийната бедност.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща