КЕВР е домакин на среща на Съвета на регулаторите на Консултативния форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион

Българският регулатор председателства Консултативния форум през първата година на дейността му

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
657
article picture alt description

На 29 март 2019 г. в гр. Сандански ще се проведе среща на Съвета на регулаторите на Консултативния Форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион. В нея ще участват председатели и членове на регулаторите на страните, които на 29.09.2018 г. в Солун подписаха Споразумение за учредяване на организацията. Инициативата за създаване на Форума беше издигната от КЕВР през пролетта на 2018 г. и получи подкрепата на националните регулаторни органи на държавите от региона. Българският енергиен и воден регулатор е домакин на срещата на Съвета на регулаторите в качеството си на председателстващ на Консултативния форум през първата година на дейността му.

Целта на Консултативния форум е чрез провеждането на дискусии и обмяна на опит по въпроси от взаимен интерес да стимулира ползотворния многостранен диалог между страните от региона и да подпомага формирането на общи позиции и препоръки по регулаторни въпроси. Страните-членки на организацията ще си сътрудничат за развитие на стабилна регулаторна и пазарна рамка, допринасяща за инвестициите в газовия, електроенергийния и водния сектор и за осигуряването на устойчиви, конкурентни и достъпни услуги за потребителите.

В срещата на Съвета на регулаторите в Сандански ще участват делегации на Комисията за енергийно и водно регулиране, водена от председателя доц. Иван Иванов, на Комисията за енергийно регулиране на Република Северна Македония, водена от председателя й Марко Бислимоски, на Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция, водена от члена на регулатора проф. Апостолос Готциас и на Агенцията за енергетика на Република Сърбия, начело с председателя й Деян Попович. В състава на делегацията на КЕВР са членове на българския регулатор - Александър Йорданов, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова, Владко Владимиров, както и експерти в дирекциите „Електроенергетика и Топлоенергетика“ и „Природен газ“.

 

Дневният ред на срещата предвижда участниците да обсъдят междинен доклад, посветен на процеса на либерализация на газовия пазар в региона на Балканите. Докладът е изготвен от експерти в създадената работна група към Съвета на регулаторите. По тази тема ще бъде проведена дискусия по проект за обща позиция за ускорено развитие на либерализацията на регионалния газов пазар и ролята на националните регулатори. Предвидени са разговори и обмяна на мнения и по друга важна регулаторната дейност - наблюдението на регионалните пазари на електроенергия на едро и въвеждането на правилата по REMIT. В рамките на срещата са предвидени и презентации на високотехнологични компании в електроенергийния сектор, представящи най-новите тенденции и добри практики в областта на енергийния мениджмънт и мониторинг, прилагането на устойчиви енергийни политики, участието на енергийните пазари, управлението на енергийните процеси и др.

 

Съгласно учредителния си документ Консултативният Форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион провежда ежегодни срещи, на които се обсъжда постигнатия напредък по разглежданите през периода теми и въпроси. Домакин на първата годишна среща на организацията през тази есен ще бъде Комисията за енергийно и водно регулиране в качеството си на председателстващ на Форума.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща