Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 99.70 лв. за MWh с ден за доставка 19 ноември

БНЕБ отчита рекорд в търгуваните количества електрическа енергия с ден за доставка 18 ноември - 56 801,20 MWh, със средна мощност 2 366,72 МW 

Енергетика / България
3E news
413
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 99.70 лв. за MWh и количество от 55353.80 MWh с ден за доставка 19 ноември 2020 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 118.12 лв. за MWh, при количество от 31205.8 MWh.

Извънпиковата енергия (24148.0 MWh) е на цена от 81.28 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 47.66 лв. за MWh и количество от 1923.7 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 18 часа – 144.46 лв. за MWh при количество от 2615.6 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 93.86 лв. за MWh, при количество от 1788.1 MWh.

Спрямо стойността от 90.01 лева за MWh или 46.02 евро за MWh за 18 ноември, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 19 ноември нараства до 50.98 евро за MWh ( плюс 10.8 % ), според www.energylive.cloud, или 99.70 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

Важно е да се отбележи, че при търговията в този сегмент с ден за доставка 18 ноември Българска независима енергийна борса“ ЕАД отчита рекорд в търгуваните количества електрическа енергия -  56 801,20 MWh, със средна мощност 2 366,72 МW. 

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 18 ноември 2020 г. общият търгуван обем към 14 часа е 1284.2 MWh при средно претеглена дневна цена от 89.07 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2090 MW или 40.73 %,
кондензационните ТЕЦ с 1977 MW или 38.53 %,
топлофикационните ТЕЦ с 368 MW или 7.17 %,
заводските ТЕЦ – 170 MW или 3.31 %,
ВЕЦ с 279 MW или 5.44 %
малки ВЕЦ – 65 MW или с 1.27 %
вятърни електроцентрали – 105 MW и съответно 2.05 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 55 MW или 1.07 %

Био ТЕЦ – 22 MW или 0.43 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 5105 MW.

Интензитета на СО2 е 358 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща